Pål Espen Johannessen i Sjukehusapoteket i Bergen ble fredag fjernet fra stillingen som sjef for Sjukehusapoteket i Bergen.
Pål Espen Johannessen i Sjukehusapoteket i Bergen ble fredag fjernet fra stillingen som sjef for Sjukehusapoteket i Bergen.

Apoteksjef er midlertidig fjernet fra jobben mot Legemiddelverkets råd

Sjefen for Sjukehusapoteket i Bergen som varslet om interne forhold, er fjernet fra stillingen på ubestemt tid, til tross for at Legemiddelverket advarte mot løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Pål Espen Johannessen, apoteksjef ved Sjukehusapoteket i Bergen, har varslet om interne forhold som han hevder at i ytterste konsekvens kan sette menneskeliv i fare.

Varselet førte til at Statens legemiddelverk gjennomførte tilsyn ved apoteket.

Etter tilsynet fikk Sjukehusapoteka Vest forhåndsvarsel om pålegg om retting av totalt 12 avvik, herav ett kritisk avvik, syv store avvik og ytterligere fire avvik.

Det har over tid pågått en prosess om oppsigelse av apoteksjefen. En prosess som startet før apoteksjefen varslet om de interne forholdene, ifølge Bergens Tidende.

Johannessen har fått støtte i et opprop undertegnet av rundt 50 ansatte i Sjukehusapoteket i Bergen.

Apoteksjefen ble fredag fjernet fra stillingen på ubestemt tid. Johannessen er erstattet av Ken Tesaker fra selskapet Teriak, som er leid inn som sykehusapoteker.

Fagforening bekymret

Styreleder i Farmaceutene, Urd Andestad, skal etter sitt verv som leder begynne i Teriak. Teriak er, etter at Ken Tesaker er innleid som sykehusapoteker, inne i ledelsen på en arbeidsplass der Farmaceutene har medlemmer. Andestad har derfor varslet inhabilitet i saker som gjelder Sjukehusapoteket i Bergen og Sjukehusapoteka Vest HF.

Mandag sendte Farmaceutene, via nestleder Ingun Gjerde, bekymringsmelding til Statens legemiddelverk knyttet til hvordan Sjukehusapoteka Vest HF ivaretar sin oppgave som apotekkonsesjonær. En apotekkonsesjon gir rett til å eie et bestemt apotek i en bestemt kommune.

– Vi blir bekymret når en apotekkonsesjonær, tilsynelatende uten nevneverdig prosess, bytter ut en driftskonsesjonær, sier nestleder Ingun Gjerde, som har sendt bekymringsmeldingen.

Gjerde uttaler at kjernen i driftkonsesjonærenes arbeidsforhold ikke kan fjernes vilkårlig. Driftkonsesjon er konsesjon til drift av apotek.

– Vi ønsker at Legemiddelverket som tilsynsmyndighet, ser på dette, sier nestlederen.

Legemiddelverket: – Vår veiledning er ikke fulgt

Enhetsleder i Legemiddelverket, Anne-Kristin Bjerga Bjåen, bekrefter at Legemiddelverket har mottatt varselet fra fagforeningen.

Bjåen skriver at innholdet i varselet ikke er nytt.

– Vi har allerede en tilsynssak med Sjukehusapoteka Vest. Vi var på tilsyn der 20. og 21. februar, og dette tilsynet var rettet mot både apoteker og eier. De forholdene vi nå undersøker nærmere, og som NFF påpeker, er en del av oppfølgingen av dette tilsynet, skriver Bjåen til Dagens Medisin.

Hun forteller at Sjukehusapoteka Vest ba om veiledning fra Legemiddelverket om hvordan å tolke regelverket når en leder av apoteket er fraværende.

Anne-Kristin Bjerga Bjåen, enhetsleder i Statens legemiddelverk
Anne-Kristin Bjerga Bjåen, enhetsleder i Statens legemiddelverk

– De har valgt å ikke følge vår veiledning. Før helgen sendte vi derfor en henvendelse til ledelsen med kopi til styret, hvor vi ber om en redegjørelse for hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de har satt inn en ekstern som leder av apoteket.

Bjåen skriver at de ikke har hatt noen tilsvarende sak tidligere.

– Vi trenger derfor tid til å gjøre grundige vurderinger.

– Reglene åpner også for eksterne ressurser

Bernt Flekke, informasjonssjef i Sjukehusapotek Vest, skriver i en tekstmelding til Dagens Medisin at Sykehusapoteka Vest HF har svart og orientert Legemiddelverket om hvilke vurderinger som ligger til grunn.

På spørsmål om hvorfor man ikke følger veiledning fra Legemiddelverket skriver Flekke:

– Reglene åpner også opp for å bruke eksterne ressurser. Det mener vi er den beste løsningen basert på en totalvurdering av situasjonen, driften og behovene ved apoteket. Sjukehusapoteket i Bergen står i en krevende tid med allerede høy belastning på ledere og medarbeidere. I tillegg til å sikre trygg drift og ivareta ansatte, pågår det også blant annet et større oppfølgingsarbeid etter tilsynet fra Legemiddelverket.

Delvis sykmeldt

Pål Espen Johannessen sier til NRK at han ikke har fått vite når han eventuelt får tilbake stillingen sin. Apotekeren sier at han har tatt ut gradert seksti prosent sykemelding, men at han kan stå i stillingen som apoteksjef.

Han uttaler til NRK at han ser på saken som straff etter å ha varslet om uforsvarlige forhold ved apoteket.

Bernt Flekke vil ikke gå inn på påstanden om at bakgrunnen for at Johannessen er tatt ut av jobben er straff for varselet, slik Johannessen påstår. Flekke opplyser at ny sykehusapoteker er konstituert til 20. april.

Powered by Labrador CMS