VÆRUTSATT: Irene Ojala sier ingenting om at det faktisk går båt fra og til Alta i ukedagene, og det er den pasientene fra sykehuset reiser med, skriver Randi Gunveig Bratland.

Hele Norge har dårlig vær, ikke bare Hammerfest

For tiden har hele Norge dårlig vær. Det blir feil å påstå at Hammerfest er mindre i stand til å drifte sykehus på bakgrunn av dette.

Publisert Sist oppdatert
Randi Gunveig Bratland

I sitt innlegg Folk i Vest-Finnmark er isolert fra lokalsykehuset sitt av mandag 15. januar 2024, kommer Irene Ojala med mange påstander som er dramatiske. Jeg skriver dette tilsvaret for å vise at alt er ikke så alvorlig som det hun påstår. Det er klart at uvær er en hemsko for alt vi driver med i Finnmark, ikke minst behandling av syke mennesker. Men jeg vil påstå at vi står han av, vi møter utfordringene.

Irene Ojala sier ingenting om at det faktisk går båt fra og til Alta i ukedagene, og det er den pasientene fra sykehuset reiser med. Når en går i land ser man en egen buss som det står Hammerfest sykehus på som venter på pasienter.

Det kan hende at båten ikke går, men det er sjelden. I dag er det uvær, det er ras over veien på øya- men flyene går. Avhengig av medisinsk krise, kan det iverksettes ulike tiltak som ambulansefly eller helikopter eller at pasienter blir sendt til andre sykehus.

Dragkamp i mange år

Hun klager også på fødetilbudet i Alta som er jordmorstyrt. For det første er pasientene screenet på forhånd, så de som har risiko er plukket ut og sendes til sykehus. For det andre har Alta oppfølging fra gynekolog i Hammerfest som kan koble seg til teknisk utstyr som kan brukes til å overvåke/veilede under fødselen.

Når det gjelder dagkirurgi som legges ned, så mener jeg at dette tilbudet dreide seg vesentlig om operasjon av skuldre, og derfor ikke har den betydningen som hun hevder. Poenget er at det blir dyrt og slitsom å sende kirurger kontinuerlig mellom Hammerfest og Alta.

Det har i flere år vært en kamp mellom Hammerfest og Alta om hvem som skal ha lokalsykehuset for Vest-Finnmark. Til nå er det Hammerfest som har styrt med lokalsykehus og sykepleierutdanning, og som har fagfolkene. Alle spesialisthelsetilbud og sykepleierutdanningen i Alta drives derfor mer eller mindre fra Hammerfest. Det blir derfor feil å si at det er lettere for Alta å drifte disse tilbudene fordi de har de største flyplassen og den største befolkningen.

Flere tilbud til Alta

 I løpet av prosessen har Alta-politikere gjort en iherdig innsats for å få tilbud til Alta, og de har fått visse innrømmelser fra Helseforetaket. De siste årene har det er derfor vært bygd opp en del tilbud under ulike navn. Disse tilbudene har skiftet navn fra Alta Nærsykehus til Klinikk Alta, og det siste som er lansert av Irene Ojala er Alta Beredskaps- sykehus. Ut fra realitetene er det langt igjen til at det kan foreligge den typen sykehus i Alta.

Helseforetaket planlegger å gi polikliniske tjenester til eldre som er ferdigbehandlet ved sykehuset i Hammerfest eller Tromsø, men som trenger jevnlig oppfølging (Dialyse mv). Inntrykket er at Alta får et godt helsetilbud i forhold til mange andre kommuner.

For tiden har hele Norge dårlig vær, og det har vært nær unntakstilstand fra Sør til Nord i landet. Det blir feil å påstå at Hammerfest er mindre i stand til å drifte sykehus på bakgrunn av dette.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS