SYKEHUSKAMP: Irene Ojala er innvalgt på Stortinget som eneste representant for Pasientfokus. Dres høyeste prioritet er nytt akuttsykehus i Alta.

Folk i Vest-Finnmark er isolert fra lokalsykehuset sitt

Sykehuset i Vest-Finnmark er bygd på feil plass – det må Helse Nord og ulike partier på Stortinget ta ansvaret for

Publisert

De første dagene i 2024 har NRK og riksmedia fokusert på at Hammerfest er isolert grunnet dårlig vær. Men Hammerfest er ikke isolert - de har både sykehus, brannvesen og mat i butikken. Hammerfest klarer seg godt i uvær. Det er øvrige Vest-Finnmark som er isolert fra sitt lokalsykehus. Og det er betraktelig verre for syke folk.

Syke mennesker, gravide kvinner som skal føde barn - kommer seg IKKE til Hammerfest fordi sykehuset i Vest-Finnmark er bygd i ei værfelle! Det må vi snakke om. Vi i Pasientfokus er helt klar på at Hammerfest må ha både fødeavdeling og akuttilbud. Dårlig vær gjør at de ikke kommer seg til Universitetssykehuset i Tromsø når uvær herjer. Vi må derfor ta hensyn til at pasienter i Hammerfest skal ha føde og akuttilbud - etter befolkningsgrunnlaget. Men når øvrige innbyggere i hele Vest-Finnmark, er isolert fra sitt lokalsykehus – da påføres pasientene et problem. Det problemet kunne vært løst om vi hadde et beredskapssykehus med alle akuttfunksjoner og fødeavdeling i Alta.

Hva med resten av Finnmark?

Når veien er stengt i Hammerfest har i rundt 9000 av 11300 mennesker i Hammerfest kommune sykehus. De får kjøpt mat og det de trenger i byen. Innbyggere fra yttersia av raset, de som bor i gamle Kvalsund kommune har heller ikke sykehus. Det har heller ikke den øvrige befolkning på 38200 mennesker i Vest-Finnmark. Hvis pasienter Øst-Finnmark skal til Hammerfest sykehus så er det faktisk ca. 66000 mennesker i Finnmark som ikke kommer seg til "lokalsykehuset." Og vi snakker om et fylke som er 15 prosent større enn Danmark.

Saken er den at ambulansefly som frekventerer i nord ikke kan ikke lande i Hammerfest med mer enn 20 knops vind, det vil si rundt 10 meter per sekund. Under slike forhold har ikke ambulansefly lov til å lande. 

Denne uka har Hammerfest sykehus vært isolert fra syke folk i Vest-Finnmark. Alta er Finnmarks største by med over 21600 innbyggere. Mange gravide kvinner går nå vinteren i engstelse for at de skal komme i fødsel - og ikke komme seg til fødeavdelingen i Hammerfest som ligger 140 kilometer på andre siden av Sennalandet som ofte er vinterstengt. Alta har en jordmorstyrt fødestue, men ingen mulighet til kirurgiske inngrep hvis situasjonen skulle kreve det. Alta er faktisk den byen i Nord-Norge med relativt flest fødsler i forhold til innbyggertallet - MEN vi har IKKE fødetilbud som står seg for våre kvinner. Det er for å si det enkelt: Kvinnefiendtlig.

Fly løser ikke alt

Politikere sier at folk i Alta skal slutte å syt – for vi har jo to ambulansefly i Alta. Men saken er den at flyene har stasjon i Alta, men flyene betjener hele Nord-Norge og ofte Svalbard. Og når flyene er på oppdrag, veien over Sennalandet er stengt – da må pasientene ligge på vent, med de helseutfordringer det fører med seg.

Helse Nord bestemte i styremøte 30.desember 2019 at sykehuset for Vest-Finnmark skulle bygges i Hammerfest. Finnmarkssykehuset hadde store økonomiske problemer – og ingen helhetlig plan om hvordan få økonomien i balanse. Finnmarkssykehuset hadde en innsparingsplan på 120 millioner kroner som faktisk viste seg å være basert på «håp» om at ansatte skulle holde seg friske slik at Finnmarkssykehuset slapp å leie inn vikarer. Jeg har lurt på mange ganger – hvordan var det mulig at foretaket fikk lov til en slik beslutning når konsekvens- og sårbarhetsanalyser nærmest var fraværende?

I 2019 tok ikke Politikere og helseforetak samfunnsansvar. Ingen analyser av de samfunnsøkonomiske konsekvensene et sykehus lokalisert i Hammerfest over en 10-40 års periode ble gjennomført. Ingen miljø- og klimaanalyser eller analyser over sosiale og økonomiske konsekvenser et lokalsykehus i Rossmollfjæra i Hammerfest ville påføre pasienter i hele Vest-Finnmark. Stikk i strid med de forpliktelsene Norge har påtatt seg – ved å forberede lokalsamfunnene for klimakrisens konsekvenser.

Tar ikke hensyn

Som en avsluttende digresjon: Den nye direktøren, Ole Hope, ved Finnmarkssykehuset går inn for at dagkirurgien i Alta skal legges ned. Det er noe som støttes av direktør i Helse Nord Marit Lind. Alta har et mer stabilt vær enn Hammerfest – og er som oftest tilgjengelig selv på dager hvor vei og flyplass til Hammerfest er stengt. Det vil si at planlagte operasjoner gjennomføres i Alta selv om været er utfordrende på kysten av Finnmark. Når operasjonene nå flyttes til Hammerfest – kan vi jo faktisk bare lure på hvor mange pasienter som vil få utsatt sine operasjoner når befolkningen i Finnmark er isolert fra Hammerfest sykehus. Hvor mange må overnatte en natt eller to netter på sykehuset i Hammerfest fordi buss, bil og fly ikke går av værmessige årsaker?

Helse Nord og politikere med ansvar for helse og omsorg i Norge har ikke tatt ansvar for pasienter i Finnmark og Nord-Norge for øvrig sine utfordringer i et Arktisk vinterklima. De har ikke tatt hensyn til totalberedskap, totalforsvar, samfunn i endring ei heller demografi. Denne mangelen anser jeg som den største årsaken til at Helse Nord tidligere i uken måtte legge inn håndkleet og ikke kom i mål med sine planer om å sende forslag til omstrukturering av sykehusene i Nord ut på høring.

  • Vi lever i en verden med store endringer. Når det er klart at gale beslutninger er tatt – må det fattes nye beslutninger.
  • Å stå på at avgjørelser om sykehusbygg på steder som er en værfelle for folk – kan det få katastrofale følger for syke mennesker. Og – det er vel for syke mennesker vi har sykehus?
  • Å holde fast på at gale avgjørelser, tatt av helseforetak for flere år siden, skal gjelde inn i fremtiden, er statlig ansvarsfraskrivelse.
Powered by Labrador CMS