Jubel for LIS-løfte

Norsk medisinstudentforening jubler for regjeringens løfte om flere LIS1-stillinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Øystein Ohr er leder for Norsk medisinstudentforening.
Øystein Ohr er leder for Norsk medisinstudentforening.

«Øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten».

Dette er meldingen som skapte stor begeistring blant medisinstudenter og yngre leger torsdag kveld.

Den nye regjeringen vil øke antallet LIS1-stillinger, og har nedfelt dette i regjeringsplattformen, den såkalte Granavolden-plattformen, som ble klar torsdag.

– Det er veldig kjekt at vår langvarige innsats gir resultater, sier Øystein Ohr, leder i Norsk medisinstudentforening.

De har stilt krav til at antallet LIS1-stillinger, tidligere turnus, må øke med 200 for å dekke behovet for leger.

I løftet fra regjeringen sies det imidlertid ikke noe om hvor mange stillinger man vil øke med.

– Det betyr bare at jobben fra vår side ikke er ferdig. Nå følger vi opp og skal sørge for at dette blir gjennomført og at det kommer nok stillinger, sier Ohr til Dagens Medisin.

Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening har i flere år bedt om å få opprettet flere LIS1-stillinger.

I fjor toppet frustrasjonen seg, da det aldri hadde vært flere søkere som konkurrerte om LIS1-stillingene. Kun 36 prosent av søkerne kunne forvente å få en LIS1-stilling.

Christer Mjåset, leder av Yngre legers forening sier løftet er veldig positivt:

– Og det er et etterlengtet signal. Antallet LIS1-stillinger har stått på stedet hvil siden de blå-blå overtok i regjering i 2013. Det er et viktig skritt at man nå erkjenner at antallet LIS1 henger sammen med spesialistbehovet og fastlegekrisen.

– De har ikke tallfestet hvor mange LIS1 – hva tenker du om det?

– Legeforeningen har kommet med et første anslag om at vi trenger 200 flere stillinger. Det er fortsatt vårt utgangspunkt. Samtidig bør vi slippe slike rykk og napp i fremtiden. Håpet er at vi kan komme til en enighet om kontinuerlig monitorering av behovet og dermed også stadige revurderinger av antallet uten at legene må holde markering foran Stortinget hver gang.

– Hvor mye haster det å få stillingene på plass?

– For allmennpraksis er rekrutteringssituasjonen prekær, på lengre sikt handler dette også om tilgangen på spesialister i sykehusene.

– Vi importerer i dag allerede et betydelig antall utenlandske spesialister fordi vi ikke klarer å utdanne dem selv. Skal kvaliteten på helsetjenesten opprettholdes, trenger vi 200 flere LIS1-stillinger nå, sier Mjåset.

Det blir ikke utdannet nok norske statsborgere, inkludert utenlandske udannet i Norge, til å dekke behovet for spesialister, har Legeforeningen beregnet.

Ifølge Legeforeningen ble det fra 2013 til 2017 gitt totalt 6104 nye førstegangs spesialistgodkjenninger – dette utgjør et gjennomsnitt på 1220 per år. 35 prosent av disse spesialistgodkjenningene ble gitt til utenlandske statsborgere.

Powered by Labrador CMS