DIALOG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil gå i dialog med Helsedirektoratet. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Rødgrønn enighet om at ordningen må gjennomgås

Både regjeringspartiene og støttepartiet SV mener en gjennomgang av avtaleverket i fristbruddordningen må prioriteres.

Kostnadene til fristbrudd innen psykisk helsevern fortsetter å renne ut av helseforetak i Nord-Norge.

Og halvannet år etter at Helsedirektoratet bebudet en gjennomgang av fristbruddordningen, har ingenting skjedd. 

Da Dagens Medisin publiserte artikkelserien i 2021, tok flere partier til orde for å skrote eller endre fristbruddordningen, deriblant sittende regjeringspartnere Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Partileder i Ap, nå statsminister, Jonas Gahr Støre uttalte at «det er på høy tid å ta grep».  Senterpartiet krevde «en fullstendig gjennomgang» av fristbruddordningen. Mens SV gikk enda lenger og ville skrote den. Fremskrittspartiet så ikke problemer med fristbruddordningen og kalte den «en redningsplanke for sykehusene».

Ap: Vil gå i dialog med Hdir

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ble nylig gjort kjent med at Helsedirektoratet ikke har kunnet prioritere den tidligere forespeilede gjennomgangen av avtaleverket mellom Helfo og private fristbruddleverandører. 

– Jeg merker meg at de problemstillingene som var bakgrunnen for at direktoratet ville gjennomføre dette arbeidet, fremdeles ser ut til å være relevante. Jeg tar det på alvor, og vi vil ha dialog med direktoratet om hvordan vi kan følge opp dette videre, sier hun i en kommentar. 

Vi vil ha dialog med direktoratet om hvordan vi kan følge opp dette videre. Ingvild Kjerkol

Sp: – Vil følge opp med HOD

Hans Inge Myrvold, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, var i møte med nettopp Nordlandssykehuset for bare noen uker siden og ble oppdatert på situasjonen med fristbrudd i psykisk helsevern og TSB.

– Dette er særs alvorlig, da det virker mot sin hensikt og har særs uklare effekter. Fristbruddordningen gir ikke bedre pasientsikkerhet slik den fremstår i dag, sier han til Dagens Medisin.

– En gjennomgang av fristbruddordningen må prioriteres og vi kommer til å følge opp dette med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, forsikrer han.

SV: Tas opp i budsjettarbeidet

Myrvold får støtte av SV, som nå skal i budsjett-forhandlinger med Ap og Sp.

– Dette er et område vi ikke forstår at regjeringen har videreført, og vi hadde i det minste forventet en klarere omtale av ordningen i budsjettet, sier Marian Hussein, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for SV.

– Både fristbruddordningen og Fritt behandlingsvalg viser hvordan høyresiden har latt de private tjene på et underfinansiert offentlig helsevesen, slår hun fast.

Hussein viser til at Dagens Medisin tidligere har vist at fristbruddordningen rigget slik at det legges opp til at sykehusene kan trikse med tall, mer enn at de tar tak i faktiske mangler.

– Med ny regjering bør helseforetakene få styrkede budsjetter, særlig innen psykisk helse og rus, i stedet for å fortsette å blø til private ordninger. Her vil vi etterspørre en grundig gjennomgang og sende et spørsmål i forbindelse med budsjettarbeidet, lover hun og oppsummerer:

– Å sørge for at folk får den behandlingen de skal ha, uten urimelige ventetider, må være det som er prioriteten her. Nå må vi finne ut hvordan vi kan sikre det.  

Powered by Labrador CMS