Advokat: – Helseforetakene og Helfo bør snakke bedre sammen

– Det er underlig at helseforetakene bruker masse penger på leverandører i privat sektor uten å vite noe om omfang og hvilken kvalitet helsevesenet generelt og pasientene spesielt får tilbake.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette sier Inger Roll-Matthiesen, som omtales som en av landets fremste eksperter innen offentlige anskaffelser.

Hun mener at Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), som handler på vegne av helseforetakene, burde se til tidligere år når de estimerer verdien på nye fristbruddkontrakter innen psykisk helse.

– Helfo sitter på sin side bastet og bundet uten informasjon nok om anskaffelsen og uten erfaringstall. Men det er ikke ulovlig å inngå dårlige kontrakter, sier advokat Inger Roll-Matthiesen.

      
        Foto: Arkivfoto
– Helfo sitter på sin side bastet og bundet uten informasjon nok om anskaffelsen og uten erfaringstall. Men det er ikke ulovlig å inngå dårlige kontrakter, sier advokat Inger Roll-Matthiesen. Foto: Arkivfoto

Som dagens Medisin skriver, må Helfo nærmest inngå fristbruddavtaler i blinde, fordi de ikke vet hvor mange pasienter en slik avtale vil omfatte, og som leverandørene dermed må fakturere sykehusene for.

– Det må da være mulig å basere konkurranser på tidligere års erfaringstall og kunne lage en sannsynlighetsberegning ut ifra det. Det er slik man må jobbe når man ikke har andre holdepunkter for å estimere verdien på en kontrakt, sier Roll-Matthiesen til Dagens Medisin. 

– Så kan det godt hende at de bommer, men da har de i alle fall gjort så godt de kunne.

– Et dårlig erfaringsgrunnlag gir en dårlig forespørsel eller kunngjøring, og dårlig konkurranse om å få levere – som til slutt gir en dårlig kontrakt, sier hun.

– Sykehusene har et ansvar
Roll-Matthiesen sier hun har stor sympati med en innkjøper som faktisk ikke har erfaringstall, men mener helseforetakene, som er de som betaler pengene, har et stort ansvar oppi det hele:

Det er ikke ulovlig å inngå dårlige kontrakter.  Inger Roll-Matthiesen

– Det er underlig at helseforetakene bruker masse penger på leverandører i privat sektor uten å vite noe om omfang og hvilken kvalitet helsevesenet generelt og pasientene spesielt får tilbake. Slik jeg ser det, har helsefore-
takene mulighet til å etablere erfaringstall som så kan brukes til gode beskrivelser av forventet anskaffelsesbehov og gode konkurranser i neste periode.

– Det ser ut til at helseforetakene og Helfo bør snakke bedre sammen for å sikre at bruken av disse pengene skjer i samsvar med anskaffelsesregelverkets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser, sier hun.

– Ikke ulovlig med dårlige kontrakter

– Helfo sitter på sin side bastet og bundet uten informasjon nok om anskaffelsen og uten erfaringstall. Men det er ikke ulovlig å inngå dårlige kontrakter. 

Roll-Matthiesen undrer seg også over at det ser ut som om få private aktører faktisk deltar i de konkurransene som er åpne.

– Dette kan skyldes mange forhold, men en kan ikke se bort fra at én av årsakene til manglende interesse i åpne konkurranser er at oppdragene kommer likevel i form av direkte forespørsler, hvor betalingsviljen da kanskje er høyere.

Helfo: – Liten verdi
På spørsmål fra Dagens Medisin til Helfo om de bruker erfaringstall når verdien av fristbruddkontrakter skal settes, svarer avdelingsdirektør Kristin Bøgseth:

– Erfaringstall har særdeles liten verdi i fristbruddordningen. Helfo pasientformidling vet, som nevnt tidligere, aldri hvor mange pasienter som vil bli varslet innen et fagområde. Dermed er det ingen sikre utgangspunkter for beregning av verdien på avtalen.

– Usikkerheten er særlig stor innen psykisk helsevern poliklinikk, hvor det i flere år har vært varslet få fristbrudd. Praksis de seneste år har derfor vært at vi gjennomfører en anskaffelse når behovet oppstår og lokalt der det oppstår. Når det varsles, er det i mange tilfeller snakk om nye avdelinger/sykehus. Dermed har vi ingen erfaringstall å basere oss på. Der det varsles fra avdelinger/sykehus hvor det tidligere har vært fristbrudd, vil disse tallene uansett ikke være retningsgivende, da kapasitetsproblemene fra gang til gang har ulike årsaker og omfang.

- Vil gjerne bidra med informasjon, sier Harald G. Sunde
Foto: Torgrim Hermansen Halvari

– Bidrar gjerne

Fagsjef i Finnmarksykehuset, Harald G. Sunde sier følgende om saken:
– Når Finnmarkssykehuset melder inn fristbruddpasienter til Helfo så er det Helfo som inngår kontrakt med privat utbyder. Finnmarkssykehuset er ikke involvert i kontraktsprosessen. Vi vil gjerne bidra inn med informasjon og erfaringstall til Helfo hvis vi får muligheten til det.

– Vil gjerne bidra

Fagsjef i Finnmarksykehuset, Harald G. Sunde sier følgende om saken:
– Når Finnmarkssykehuset melder inn fristbruddpasienter til Helfo så er det Helfo som inngår kontrakt med privat utbyder. Finnmarkssykehuset er ikke involvert i kontraktsprosessen. Vi vil gjerne bidra inn med informasjon og erfaringstall til Helfo hvis vi får muligheten til det.

Powered by Labrador CMS