OMSORGSTJENESTER: Slik ble det visuelle resultatet fra DALL E etter at artikkelforfatteren ba om en Salvador Dali-inspirert illustrasjon av et sykehjem med pleiere som har tid til å bry seg om pasientene.
OMSORGSTJENESTER: Slik ble det visuelle resultatet fra DALL E etter at artikkelforfatteren ba om en Salvador Dali-inspirert illustrasjon av et sykehjem med pleiere som har tid til å bry seg om pasientene.

«Fremtidens kommunale helsetjenester trenger KI»

Kunstig intelligens (KI) og ChatGPT er som all annen teknologi og utvikles raskt. Hvor god teknologien er, avhenger av hvor godt den brukes. Men er teknologien så god at den kan brukes til å skrive en kronikk til Dagens Medisin?

Publisert
Johnny Advocaat
Johnny Advocaat

Med kunstig intelligens var DM-kronikken ferdigskrevet på 10,2 sekunder. Men var den god nok?

Medforfatter: ChatGPT

DEN 25. MAI samlet vi cirka 40 kolleger i Sykehjemsetaten i Oslo kommune for å utforske hvordan kunstig intelligens (KI) – og særlig ChatGPT – brukes i dag, og hva vi ser som muligheter for denne typen teknologi i morgen. Eksemplene på bruksområder var mange:

Lage utkast til stillingsannonser, spørreundersøkelser og dreiebøker for arbeidssamlinger – workshops.
Sjekke feil i kode som ikke virker, innholdsproduksjon til sosiale medier og bildegenerering, slik som illustrasjonsbildet til denne artikkelen.

De kliniske og innbyggernære eksemplene er foreløpig få, men de vokser raskt i antall i hele Kommune-Norge. Min undring var om teknologien er så god at den kan brukes til å skrive en kronikk til Dagens Medisin?

OPPDRAGET. Jeg jobbet mye med ledeteksten (promt), og jeg endte til slutt med å bestille følgende fra ChatGPT:

«Skriv en kronikk på 4000 tegn inkludert mellomrom om hvordan kunstig intelligens generelt, og språkmodeller som ChatGPT spesielt, vil påvirke kommunal helse- og omsorgstjeneste i årene fremover. Gi gode eksempler på hvordan det kan forbedre behandling og omsorgstjenester, administrative prosesser og innbyggerdialog i kommunene! Gi råd om hvordan ledelse og kultur kan påvirke kommuners muligheten til å ta i bruk denne typen teknolog! Beskriv også risikoer tilknyttet personvern, informasjonssikkerhet, ulike typer bias og tillit mellom kommunen og befolkningen. Oppsummer med syv korte, enkle og praktiske råd for kommuner som ønsker å forbedre tjenestene ved hjelp av kunstig intelligens. Skriv med et enkelt, saklig og lettfattelig språk som passer lesere av helsenyhetsavisen Dagens Medisin.»

DEN FERDIGE KI-KRONIKKEN. Her er kronikkforslaget jeg mottok etter bare 10,2 sekunder:

«Kunstig intelligens (KI) har gjennomgått en bemerkelsesverdig utvikling de siste årene, og språkmodeller som ChatGPT har vist seg å være spesielt lovende for fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste. Denne teknologien kan forbedre behandling og omsorgstjenester, effektivisere administrative prosesser og styrke dialogen med innbyggerne i kommunene. Likevel er det viktig å være oppmerksom på risikoene knyttet til personvern, informasjonssikkerhet, ulike typer bias og tillit mellom kommunen og befolkningen.

Her er syv enkle og praktiske råd for kommuner som ønsker å utnytte kunstig intelligens til å forbedre sine tjenester:

1. Etablere en strategi og tydelig ledelse: Kommuner bør utvikle en strategi som tydelig definerer målene for bruk av kunstig intelligens. Det er viktig å ha en tydelig ledelse som kan forankre og drive endringsprosessen internt.
2. Involvere helsepersonell og innbyggere: Involver helsepersonell og innbyggere i utviklingen og implementeringen av KI-løsninger! Dette vil bidra til å sikre at teknologien er tilpasset behovene til både pasienter og helsepersonell.
3. Bruk ChatGPT til pasientstøtte! Språkmodeller som ChatGPT kan brukes til å gi informasjon og støtte til pasienter. Ved å tilby automatiserte svar på vanlige spørsmål, kan kommunene frigjøre tid og ressurser til mer komplekse oppgaver.
4. Optimalisere administrative prosesser: KI kan automatisere administrative oppgaver som planlegging av avtaler, fakturering og rapportering. Dette frigjør tid for helsepersonell til å fokusere på pasientbehandling.
5. Oppdage og forebygge sykdomsutbrudd: KI-algoritmer kan analysere store mengder helsedata for å oppdage tidlige tegn på sykdomsutbrudd. Dette gir kommunene muligheten til å iverksette raskere tiltak for å begrense spredningen av sykdommen.
6. Bekjempelse av bias: Kommuner må være oppmerksomme på at KI-algoritmer kan være utsatt for bias. Det er viktig å sikre mangfold og representativitet i datasettene som brukes til å trene språkmodeller, og regelmessig evaluere og justere algoritmene for å minimere eventuelle skjevheter.
7. Styrke personvern og tillit: Kommuner må implementere strenge personverntiltak for å sikre at pasientdata behandles på en trygg og ansvarlig måte. Gjennomsiktighet og informasjon til innbyggerne om hvordan data brukes og beskyttes, er avgjørende for å opprettholde tilliten til kommunens bruk av kunstig intelligens.

I fremtiden vil kunstig intelligens og språkmodeller som ChatGPT spille en stadig viktigere rolle i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ved å følge disse rådene og være bevisst på risikoene, kan kommuner utnytte teknologien for å forbedre behandling og omsorgstjenester, effektivisere administrative prosesser og styrke dialogen med innbyggerne.

Det er på tide å omfavne kunstig intelligens som en nyttig ressurs for kommunene, samtidig som vi sikrer personvernet og tilliten til helsetjenesten».

FOR EGEN HÅND – FORELØPIG. Dersom jeg hadde økt antallet tegn medregnet mellomrom til over 6000, ville jeg ha fått en betydelig mer detaljert og bedre kronikk. 

Foreløpig tror jeg at jeg gjør det bedre selv

Jeg tror likevel at jeg foreløpig gjør det bedre selv. Jeg ville ha tatt med flere eksempler på bruk i Sykehjemsetaten, arbeidet som pågår i Oslo kommune – og dilemmaene vi oppdager i arbeidet. Kanskje ville jeg også ha kontaktet fageksperter som Morten Goodwin og Ishita Barua for å ta en prat om siste nytt innen feltet. 

ChatGPT snakket ikke med noen, men brukte innhold laget av mange – og skrev teksten på 10,2 sekunder. For meg ville det ha tatt 10,2 timer.

Og jeg fikk ikke snakket med Morten eller Ishita.


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 09-utgaven.

Powered by Labrador CMS