Tre av ti med ADHD mishandlet som barn

30 prosent av voksne med ADHD rapporterer at de har blitt mishandlet som barn, viser ny, kanadisk undersøkelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forfatterne mener en så sterk sammenheng mellom fysisk vold og ADHD bør føre til en screening for mishandling hos alle barn med ADHD. Studien er publisert i Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.

Studien antyder at sannsynligheten for å ha ADHD er sju ganger større hos personer som ble mishandlet som barn, enn hos normalbefolkningen, ifølge PsykNytt.

Da hadde forskerne kontrollert for faktorer som alder, kjønn og andre barndomsopplevelser som kunne påvirket barna.

Markør for mishandling
ADHD finnes hos ca 5-10 prosent av barn i skolealder. Dataene i studien ble hentet fra en nasjonal helseundersøkelse der 13.054 voksne deltok.

Angela Valeo, en av forfatterne av studien, sier funnene viser at ADHD kan være en viktig markør for mishandling.

Vet ikke hva som førte til hva
Medforfatter Rukshan Mehta påpeker at man ikke vet på hvilken måte ADHD og mishandling hører sammen.

Det er mulig at atferden til barn med ADHD øker følelsen av stress hos foreldrene, og dermed øker risikoen for vold. Men det kan også hende at mishandling i tidlig barndom kan trigge utviklingen av ADHD, sier han.

De mener funnene krever videre forskning.

Powered by Labrador CMS