NY FORSKNING: BLodtrykksenkende medisiner med hydrochlorothiazid gjør huden overfølsom for sollys, som igjen kan øke risikoen for leppekreft. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
NY FORSKNING: BLodtrykksenkende medisiner med hydrochlorothiazid gjør huden overfølsom for sollys, som igjen kan øke risikoen for leppekreft. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft

Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form for leppekreft. Det viser en dansk studie som nylig er publisert i Journal of Internal Medicine.

Forskerne fant at risikoen for leppekreft øker i takt med hvor mye hydrochlorothiazid man har inntatt gjennom livet. Blant alle som hadde brukt legemidlet var risikoen for leppekreft fordoblet. Risikoen var imidlertid betydelig høyere for de som hadde inntatt legemidlet i en mengde som tilsvarer ti års bruk. Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.

Sjelden kreftform
HCTZ tilhører gruppen av legemidler med såkalt fotosensibiliserende effekt, som gjør huden mer utsatt for skadelige effekten av solen. Det er dette som øker risikoen for kreft i leppene, hvor huden er tynn og utsatt for sollys. HCTZ er ikke kreftfremkallende for andre organer.

Forskerne understreker at leppekreft er en sjelden sykdom, som rammer om lag 75 dansker hvert år. Ifølge forskerne kan 11 prosent av disse tilfellene knyttes til bruk av legemidler med HCTZ.

Forskerne undersøkte også andre hyppig brukte legemidler mot forhøyet blodtrykk, men ingen av disse økte risikoen for leppekreft. Om lag 250.000 dansker bruker legemidlet hvert år, men forskerne mener dette bør endres.

VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Arkivfoto
VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Arkivfoto

– Det er unødvendig når det finnes andre legemidler som er like effektive, og som ikke øker risikoen for leppekreft, sier forsker og lektor Anton Pottegård fra Syddansk Universitet til Kræftens Bækempelse.  

SLV advarer ikke mot bruk
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.

Han viser til at om lag 300.000 nordmenn bruker blodtrykksenkende legemidler med hydrochlorothiazid i dag, som regel i kombinasjon med moderne blodtrykksenkende legemidler.

– Hvis tallene fra den danske studien er riktig vil hydrochlorothiazid-bruk i Norge anslagsvis kunne bidra til fem-seks tilfeller av leppekreft årlig i Norge. Når man ser dette opp mot 300.000 brukere, vil jeg si at forskerne trekker for bastante konklusjoner, sier Madsen, som sier det ikke er aktuelt å endre retningslinjer på bakgrunn av denne studien.  

– Verdifullt
Han viser til at god blodtrykkssenkning er helt sentralt for helsen, og at hydrochlorothiazid er et verdifullt stoff i behandling av høyt blodtrykk.

– Veldig mange av våre pasienter trenger både to og tre blodtrykkssenkende medisiner for å få blodtrykket ned. Dette er behandling som gis for å unngå hjerteinfarkt og hjertesvikt, som er langt mer alvorlige tilstander. Hvis vi ikke skulle bruke hydrochlorothiazid ville mange pasienter få problemer med å få tilstrekkelig blodtrykkssenkning, sier Madsen, som er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Han påpeker videre at en svakhet ved studien er at forskerne ikke har kunnet korrigere dataene for bruk av tobakk, som er en klar risikofaktor for leppekreft.

Oppfordrer til sol-vett
Plateepitelkreft blir ofte behandlet med operasjon, og de fleste blir kurert. Selv om Madsen anbefaler fortsatt bruk av hydrochlorothiazid, minner han pasienter om å følge myndighetenes råd for solbeskyttelse.

– Vi oppfordrer til at folk oppfører seg fornuftig i solen og unngår overdreven soling, sier legen.

Powered by Labrador CMS