STIVHET I HJERNEVEVET: MR-bilder av hjernekreft (venstre bildekolonne). Forsker Kyrre Eeg Emblem forklarer bildene viser områder med redusert perfusjon (røde felter på midterste bildekolonne) og tilsvarende opptak av kjemoterapi ved hjelp av PET avbildning (høyre kolonne). Videre redusert perfusjon ved tidspunkt 2 (nederste rad) fører til mindre opptak av kjemoterapi. Dette fenomenet ønsker Emblem å reversere i studien. 
 Foto: Kyrre Eeg Emblem / OUS
STIVHET I HJERNEVEVET: MR-bilder av hjernekreft (venstre bildekolonne). Forsker Kyrre Eeg Emblem forklarer bildene viser områder med redusert perfusjon (røde felter på midterste bildekolonne) og tilsvarende opptak av kjemoterapi ved hjelp av PET avbildning (høyre kolonne). Videre redusert perfusjon ved tidspunkt 2 (nederste rad) fører til mindre opptak av kjemoterapi. Dette fenomenet ønsker Emblem å reversere i studien.  Foto: Kyrre Eeg Emblem / OUS

Mottok stort europeisk forskningsstipend

Kyrre Eeg Emblem mottok nylig stipend på 1.5 milloner euro fra det europeiske forskningsrådet, ERC.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fysiker og forsker ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Kyrre Eeg Emblem har mottatt forskningsstøtte for sitt neste forskningsprosjekt fra det europeiske forskningsrådet, ERC.

Støtten er et såkalt «Starting Grant», på hele 1.5 millioner euro, melder OUS på sine nettsider.

Etter dagens kronekurs tilsvarer det om lag 13,9 millioner norske kroner.

Ifølge universitetssykehuset henger støtte fra ERC svært høyt. Forskeren selv karakteriserer beløpet som stort og forteller at det er betydelige krav fra det europeiske forskningsrådet til prosjektene som blir godkjent.

FORSKER: Fysiker Kyrre Eeg Emblem vil undersøke om en kan øke effekten av dagens terapimetoder for hjernekreft ved hjelp av blodtrykksmedisiner.

      
        Foto: OUS
FORSKER: Fysiker Kyrre Eeg Emblem vil undersøke om en kan øke effekten av dagens terapimetoder for hjernekreft ved hjelp av blodtrykksmedisiner. Foto: OUS

– Blant de større
– Summen er blant de større bevilgningene du kan få som en enkeltforsker. Eksempelvis er det omtrent det dobbelte av hva en kan få i støtte av forskningsrådet og Helse Sør-Øst, sier Emblem og viser til at en vanligvis kan få opp mot 8 millioner i støtte fra disse institusjonene i løpet av en tilsvarende prosjektperiode. 
Emblem forklarer at det europeiske forskningsrådets utdelingspraksis er å belønne de prosjektene som har ideer med høy risiko og høyt potensial.

– Prosjektene må ta store steg, og prøve nye ting. Ikke ta museskritt i et prosjekt man allerede har jobbet med en stund, forklarer han.

Krav om publikasjoner
Forskeren forklarer at en i tillegg til å ha gode ideer som regel må ha en betydelig publikasjonshistorie for å få støtte av ERC. Han har selv tidligere publisert artikler i blant annet Nature Medicine, PNAS, Journal of Clinical Oncology og Nature Reviews.

– Det er om lag 3000 søkere hvert år for alle forskningsfagfeltene. Dersom søknaden kommer gjennom det første nåløyet med evaluering, må man fremlegge prosjektet i Brüssel og bli ‘grillet’ av eksperter. 13 prosent av prosjektene blir godkjent, forklarer Emblem.

Forsker på hjernekreft
Emblems forskningsprosjekt har til nå undersøkt blodgjennomstrømning i hjernene til pasienter som har primær eller metastatisk hjernekreft.

– Når kreftceller deler seg veldig hurtig så oppstår det stivhet i hjernevevet på grunn av de fysiske kreftene, som fører til at blodårene i kreftsvulsten blir klemt sammen. Altså, nesten som en knekk på en hageslange, forklarer han.

– Konsekvensen av dette blir igjen at det blir vanskelige å levere medisiner til svulsten og det blir mangel på oksygen, som kan gjøre at blant annet strålebehandling virker dårligere.

Øker behandlingseffekt
På grunn av disse observasjonene, ønsker Emblem å undersøke om en kan øke effekten av immunterapi, cytostatika eller radioterapi ved hjelp av blodtrykksmedisiner.

– En viss type blodtrykksmedikamenter, såkalte angiotensin reseptorblokkere, kan muligens redusere dette trykket omkring blodårene.  

Ved å redusere trykket omkring blodårene, håper Emblem å kunne påvirke bindevevet rundt svulstene i hjernen slik at behandlingen blir mer effektiv.

– Prosjektet vårt består av to deler. Den første delen går ut på å se om MR-maskinene er en god metode for å måle disse mekanismene. Deretter vil vi bruke blodtrykksmedisinen som potensielt kan fjerne stivheten i vevet, for å undersøke om den har en klinisk effekt ved at pasientene responderer bedre på tradisjonell behandling.

– Billig og off-label
Emblem forklarer at blodtrykksmedisinen de vil prøve har vært godkjent i flere tiår for pasienter med høyt blodtrykk. – Slik sett er det relativt billig behandling som har en god sikkerhetsprofil. Men forsøket vi ønsker å gjøre, er «off-label behandling», presiserer han.

– Vi håper å undersøke om tiden til sykdomsforverring for pasientene blir forlenget. På sikt er det mulig at vi også vil undersøke totaloverlevelse som endepunkt, sier Emblem.

Han presiserer at det utelukkende er snakk om å forlenge effekten av nåværende behandlinger av hjernekreft og at metoden aldri vil ha en kurativ effekt. Prosjektet starter i første januar 2018 og varer i hele fem år.

Kyrre Eeg Emblem oppgir ingen interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS