EFFEKTIVT: Med CT i ambulansen, vil man kunne ta i bruk Metalyse-behandling allerede før pasienten ankommer sykehuset. Foto: Sykehuset Østfold

Metalyse har samme effekt som Actilyse

– Behandling med Metalyse kan på sikt gjøre hjerneslagbehandlingen mye raskere og mer tilgjengelig, sier leder i Norsk nevrologisk forening. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– NOR-TEST-studien er gjort ved 13 slagenheter i Norge, i alle de fire helseregionene, og har inkludert 1100 pasienter fra september 2012 til desember 2016, sier konstituert overlege Nicola Logallo ved Haukeland universitetssjukehus.

Han er prosjektleder på studien sammen med Lars Thomassen, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen, og presenterte funnene under den europeiske slagkonferansen i mai.

NOR-TEST-studien er den første studien som er gjennomført i forskningsnettverket European Cerebrovascular Research Infrastructure (ECRI), en plattform for sikker deling av forskningsdata på tvers av helseforetakene, som skal legge til rette for store multisenterstudier.

Kan gi hele dosen samtidig
Formålet med studien var å sammenligne de to ulike blodproppløsende medisinene Metalyse (tenecteplase) og Actilyse (alteplase) som brukes i akuttfasen de første 4,5 timene etter at et slag inntreffer. Metalyse brukes i dag til behandling av hjerteinfarkt, forklarer Logallo.

– Akuttbehandlingen må skje så raskt som mulig, og derfor er disse resultatene svært viktige fordi dette kan bidra til å forenkle trombolysebehandlingen, sier Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening. Foto: Per Corneliussen

– Pasientene som deltok i studien, ble delt inn i like store grupper, og randomisert til en av de to medisinene. Vi målte effekten dagen etter slaget og etter tre måneder. Statistisk sett ga de to medisinene lik effekt, sier han.

Det er imidlertid stor forskjell i tidsbruk i behandling med Metalyse versus Actilyse. Actilyse har til nå vært den eneste godkjente trombolytiske behandlingen av hjerneslag, altså medisin som løser opp blodproppen.

Den blir gitt som intravenøst drypp, og behandlingen tar minimum en time under overvåking av sykepleiere. Ved bruk av Metalyse kan derimot hele dosen gis samtidig som sprøyte.

– Svært viktige resultater
– Ved hjerneslag dør to millioner nerveceller i minuttet, og dermed teller hvert minutt. Akuttbehandlingen må skje så raskt som mulig, og derfor er disse resultatene svært viktige fordi dette kan bidra til å forenkle trombolysebehandlingen. Ved at behandlingen går raskere, vil flere få effekt, sier Anne Hege Aamodt, leder av ECRI og styreleder for Norsk nevrologisk forening.

Trombolysebehandling ved hjerneslag gis foreløpig kun i sykehus, fordi man er nødt til å gjennomføre en CT-skanning for å utelukke blødninger. Med CT i ambulansen kan man ta i bruk Metalyse-behandling allerede før pasienten ankommer sykehuset.

– Det kreves imidlertid flere studier på området før man endrer retningslinjene for behandlingen fra Actilyse til Metalyse. Vi venter nå på seks internasjonale studier, og på sikt håper vi disse funnene kan bidra til å bedre organiseringen av hjerneslagbehandlingen, sier Aamodt.

Studien er finansiert av Forskningsrådet.

Interessekonflikter: Aamodt og Logallo har ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS