Kvinner med MS hadde økt risiko for fødselsdepresjon

Norske forskere publiserte nylig studie i prestisjetidsskrift om at kvinner med MS-diagnose hadde økt risiko for fødselsdepresjon.

Publisert
FORNØYD: –  Det var jo i Neurology at vi ville publisere. Jeg er veldig fornøyd med det. Vi har opplevd at tidsskriftet syntes tematikken var interessant fra dag én, sier stipendiat Karine Eid ved Haukeland universitetssjukehus.
FORNØYD: –  Det var jo i Neurology at vi ville publisere. Jeg er veldig fornøyd med det. Vi har opplevd at tidsskriftet syntes tematikken var interessant fra dag én, sier stipendiat Karine Eid ved Haukeland universitetssjukehus.

Under fjorårets virtuelle ECTRIMS presenterte Karine Eid en studie om at mødre som hadde fått diagnostisert MS, eller som fikk første MS symptom innen fem år etter fødsel, hadde økt risiko for depresjon. 

Av de kvinnene som fikk diagnostisert multippel sklerose (MS) før fødsel, var risikoen for depresjon dobbelt så høy som kvinnene som ikke hadde fått påvist MS.

Nå er forskningsresultatene også publisert i tidsskriftet Neurology.

Fornøyd med tidsskriftet 
Karine Eid er doktorgradsstipendiat ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og artikkelen er den første delen av doktorgraden, som hun nå får publisert i anerkjente nevrologitidsskriftet – som veileder Øivind Torkildsen påpeker er det mest anerkjente kliniske tidsskriftet innenfor nevrologi.

–  Det var jo i Neurology at vi ville publisere. Jeg er veldig fornøyd med det. Vi har opplevd at tidsskriftet syntes tematikken var interessant fra dag én, forteller Eid til Dagens Medisin.

Artikkelen Eid har publisert tar utgangspunkt i 114.629 gravide kvinner som deltok i Mor, far og barn-kohorten til Folkehelseinstituttet fra 1999 - 2008. Av disse kvinnene fikk 546 registrert MS-diagnose.

– Kan skyldes MS-sykdom
Oddsratioen for å utvikle depresjon i svangerskapet var forhøyet for dem som hadde fått MS-diagnosen før svangerskapet, og for alle dem som fikk første MS symptom inntil fem år etter svangerskapet.

– Dette har antakelig multifaktorelle årsaker. Det kan skyldes en blanding mellom usikkerheten ved  å ha en MS-diagnose og at det er prosesser ved selve MS-sykdommen kan gi depresjon. I tillegg ser man sykdomsprosesser som inflammasjon ved disse tidspunktene, sier Eid. 

– Vi så både på de som hadde ms som etablert diagnose og de som fikk MS debut fem år inn i «fremtiden» hadde høyere risiko for fødselsdepresjon, sier Eid.

Hun forklarer at de som fikk MS-diagnosen senere enn fem år ikke hadde økt risiko for depresjon.

MS-prodrom 
Bakgrunnen for denne observasjonen tror forskerne at kommer av at noen symptomer på MS, som isolert sett kan være depresjon, oppstår før de første klassiske symptomene på MS. 

Neurology har samtidig med forhåndspubliseringen av artikkelen om depresjon hos mødre med MS også publisert en leder som tar for seg forskningsartikkelen til Eid. I denne lederen, fremholder forfatterne at resultatene i studien kan kobles opp mot fasen før MS-sykdommen diagnostiseres, kalt «MS-prodrom».

– Dette har man sett i andre studier på MS, at sykdommen har en prodromfase. Dette er en fase hvor det er økt forekomst av depresjon, angst, søvnforstyrrelser og andre symptomer. Pasienten har ofte mer kontakt med helsevesenet i årene før MS-sykdommen bryter ut. Slike prodromfaser, har man ved andre hjernesykdommer, som Alzheimer eller Parkinson, forklarer Eid.

Viktig å være klar over
– Hva gjør forskningsfunnet deres for pasientbehandlingen, slik du ser det?

– I første omgang er det viktig at pasienter og oss som behandler, er klar over den økte risikoen. Det kan være vanskelig å fange en mild depresjon, men man kommer langt med å prate om dette. Hvis man er klar over at dette er en del av sykdommen, så er det kanskje lettere å diskutere hvordan man har det med lege eller sykepleier. Slik kan man starte behandling tidligere og forhindre alvorlig eller langvarig forløp. 

Eid opplyser at hun for øyeblikket er 100 prosent i klinikken, og har en pause fra forskning, men planlegger å ha et prosjekt klart til årets virtuelle ECTRIMS på høsten.

– Jeg holder på med et nytt forskningsprosjekt om risikoen for å få MS, sett opp mot om man har blitt utsatt for traumer i barndommen. Dette tar utgangspunkt i det samme datamaterialet, sier hun.

Powered by Labrador CMS