POTENS: 14 av 17 norske sykehus har deltatt i en studie som har undersøkt om det er forskjeller mellom særlig norske og amerikanske menn når det gjaldt erektil dysfunksjon etter operasjon. Anne Holck Storås er førsteforfatter. Foto: Vidar Sandnes

Ikke mer potensproblemer etter operasjon i Norge

Det er ikke signifikante forskjeller mellom norske og amerikanske menn når det gjelder erektil dysfunksjon etter prostatektomi, mener norsk forsker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I en studie har Anne Holck Storås og kolleger sammenlignet selvrapportert potens- og vannlatingsfunksjon hos prostatakreftpasienter i Norge, USA og Spania før behandling og etter prostatektomi. 

Bedre i utlandet?
Forskerne ble overrasket; de fant at det ikke er signifikante forskjeller for erektil dysfunksjon mellom særlig de norske og amerikanske mennene.

Førsteforfatter Storås, lege og stipendiat ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, disputererte med denne studien for sin doktorgrad i september. 

– Det har vært mye oppmerksomhet i mediene om at behandling i utlandet er mye bedre. Men man har ikke gjennomført sammenlignende studier på denne måten før. Men – man har tidligere sammenlignet norske og utenlandske resultater, uten å undersøke hvordan pasientene hadde det før behandlingen, sier Storås.

Justerte for alder og funksjon
– Tidligere har vi sett at norske menn hadde dårligere seksualfunksjon enn de amerikanske. I studien fant man at fra to til tre år etter prostatektomi var antallet amerikanske pasienter med bevart potens betydelig høyere enn blant de norske og spanske pasientene, sier Storås. 

– Men, etter å ha justert for alder og seksualfunksjon før operasjonen, forsvant disse signifikante forskjellene. Omtrent en tredel av pasienter med impotens etter operasjon opplevde ikke dette som et problem. Dette var likt i de tre gruppene. 

Rapporterte god potens
Allerede før behandlingen var det store forskjeller blant pasientene i de tre gruppene.
Sammenlignet med de norske og spanske mennene rapporterte flere amerikanske menn god potens før behandling. Amerikanske menn var også yngre, færre hadde andre sykdommer og flere hadde høyere utdanning. Før behandlingen representerte vannlatingsfunksjon ingen, eller minimale problemer. 

Færre amerikanske enn spanske og norske pasienter rapporterte imidlertid om lett urininkontinens ett år etter operasjon.

Konklusjonen er, fastslår Storås, at når man skal sammenligne potens etter prostatektomi mellom flere land, må man ta hensyn til forskjellene blant pasientene før operasjonen.

Har ikke sett på enkeltkirurger
Ifølge Storås viser dette at det ikke er slik at norske pasienter må opereres i utlandet, slik noen kritikere har hevdet. 

– Eneste innvending er at vi ikke har sett på enkelte kirurger, men det er kjent fra litteraturen at kirurgen er en viktig faktor, sier hun.

Powered by Labrador CMS