Gravide ønsker mer medisin-info

Leger, jordmødre og farmasøyter bør bli flinkere til å snakke med gravide om legemidler, mener professor etter funn i ny studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OPPFORDRER TIL TRENING: Professor Hedvig Nordeng ved Universitetet i Oslo oppfordrer helsepersonell til å trene seg i å gi informasjon om legemidler til gravide. Foto: Universitetet i Oslo
OPPFORDRER TIL TRENING: Professor Hedvig Nordeng ved Universitetet i Oslo oppfordrer helsepersonell til å trene seg i å gi informasjon om legemidler til gravide. Foto: Universitetet i Oslo

I en internasjonal studie ledet av det finske legemiddelverket har forskere sett nærmere på gravide kvinners behov for informasjon om ulike medikamenter mens de er gravide. 

Statens legemiddelverk i Norge og Folkehelseinstituttet deltok også i studien. 

– Det overordnede funnet i denne studien er at det er både medisinske og sosiale årsaker til at kvinner har behov for legemiddelinformasjon i løpet av svangerskapet, sier professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og medforfatter av studien. 

Hun viser til at kvinner med begrensede helserelaterte leseferdigheter oftere oppgir behov for legemiddelinformasjon enn kvinner med gode slike ferdigere. 

– Det er selv etter at vi tar høyde for medisinske og sosiale forskjeller blant disse kvinnene. Førstegangsfødende oppga også oftere behov for legemiddelinformasjon i forhold til flergangsfødende. Ellers var også høyere alder og universitetsutdannelse knyttet til hyppigere behov om legemiddelinformasjon under svangerskapet. 

Målet med studien var å undersøke hvordan sosioøkonomiske faktorer, helsestatus, forståelse av helseinformasjon og bruk av medisiner hadde sammenheng med behovet for legemiddelinformasjon.  

Undersøkelsen ble organisert som en spørreundersøkelse på nett. Deltakerne ble rekruttert via nettsteder for gravide i de ulike deltakerlandene. Gravide i Australia, Amerika og Europa deltok. 

Dette økte info-behovet
Forskerne så at informasjonsbehovet var høyere om kvinnen var førstegangsfødende, over 35 år, hadde lav forståelse av helseinformasjon, brukte naturmedisiner, brukte medisiner for kronisk sykdom eller for akutt sykdom. 

Behovet for informasjon var også høyere blant gravide kvinner i Øst-Europa, sammenlignet med kvinnene i de andre deltakerlandene. 

– Dette funnet er veldig spennende. Selv etter at vi hadde tatt høyde for andre medisinske og sosiale bakgrunnsfaktorer oppga kvinner fra Øst-Europa i mye større grad at de hadde behov for legemiddelinformasjon i svangerskapet enn kvinner fra Nord-Europa. Forskjeller i holdninger til legemidler, oppfatning av risiko, organisering av svangerskapsomsorgen og kulturelle forskjeller i helseatferd mellom Øst- og Nord-Europa er alle faktorer som kan spille inn og som vi ønsker å undersøke nærmere. 

Foreslår forbedring
Nordeng mener de gravide bør få bedre tilpasset informasjon om legemiddel-bruk under graviditet, enn det de får i dag. 

– Jeg tenker at leger, jordmødre og farmasøyter bør trenes i å snakke med gravide om legemidler enten det dreier seg om reseptfrie legemidler, naturmidler eller legemidler på resept. Vi må bli flinkere til å danne oss et bilde av hennes informasjonsbehov, hennes kunnskaper og holdninger til legemidler før vi begynner å gi en masse informasjon. Vi må tilpasse måten vi formidler informasjon om legemidler slik at hun kan forstå og anvende den. 

Powered by Labrador CMS