Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Det går bedre med prøverørsbarna

Risikoen for komplikasjoner for prøverørsbarna har blitt mindre. - Dette er først og fremst på grunn av færre tvillingfødsler, sier gynekolog Liv Bente Romundstad ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

BEDRE: Gynekolog Liv Bente Romundstad er medforfatter i den store nordiske studien som viser at det går stadig bedre med IVF-barna.

      
        Foto: Fotograf Schrøder
BEDRE: Gynekolog Liv Bente Romundstad er medforfatter i den store nordiske studien som viser at det går stadig bedre med IVF-barna. Foto: Fotograf Schrøder

Den nye nordiske studien er publisert i Human Reproduction og baserer seg på data fra 92.000 prøverørsbarn fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Dette er verdens største database for IVF-barn.

Barna er født i perioden 1988 til 2007, og er sammenlignet med nesten 500.000 barn som ble unnfanget på naturlig vis.

- Vi ser at risikoen for dødfødsel og død i første leveår er blitt redusert for IVF-barna i løpet av disse 20 årene, sier Liv Bente Romundstad, som er medforfatter i studien. Risikoreduksjonen gjelder både for tvillinger og enkeltfødte.

Ett egg tilbake
Romundstad, som jobber hos Spiren Fertilitetsklinikk i tillegg til stillingen ved Institutt for samfunnsmedisin, sier reduksjonen i dødfødsler først og fremst skyldes færre tvillingsvangerskap.

- De siste årene har vi i større grad satt tilbake ett i stedet for to egg. Tvillingsvangerskap innebærer større risiko for barna, og endring i denne praksisen har vært viktig for barnas helse, sier Romundstad.

Færre for tidlig fødte
Studien viser også at risikoen for for tidlig fødsel hos enkeltfødte har gått kraftig ned. Det samme har andelen enkeltfødte med lav fødselsvekt.

- I den første perioden, rundt 1990, var det 13 prosent risiko for for tidlig fødsel for IVF-barn, mens risikoen var fem prosent for naturlig unnfangede. Fram mot 2007 var risikoen åtte prosent for IVF-barna, mens den holdt seg stabil for de naturlig unnfangede, forklarer Romundstad.

Fremskritt
Hun mener teknologiske fremskritt og mildere hormonbehandling er en del av forklaringen på at færre prøverørsbarn nå blir for tidlig født.

- I tillegg har vi en skjult, men viktig årsaksforklaring i det at vi sjeldnere setter inn to egg. Iblant går det ene egget til grunne inne i livmoren, og kan skape et ugunstig miljø for den gjenlevende tvillingen. Dette blir en enkeltfødsel, men komplikasjonene kan forklares med at det ble satt inn to befruktede egg, sier Romundstad.

Oftere tvillinger i Danmark
I Danmark settes det oftere inn to egg enn i de andre nordiske landene.

- Derfor har Danmark flere for tidlig-fødsler og høyere dødelighet, sier Romundstad.

Sverige har færrest IVF-tvillinger.

- Her er det et lovpåbud om at kun ett egg skal settes inn, mens i Norge er det fagmiljøene som tar avgjørelsen. Vi ser også i Norge at vi får stadig færre tvillingfødsler, sier Romundstad.

Mer komplikasjoner enn naturlig unnfangede
Fortsatt er det mer komplikasjoner for IVF-barn enn for naturlig unnfangede.

- Vi har tidligere gjort studier for å undersøke hvorfor det er slik. Vi har sett på foreldre som har fått både et IVF-barn og et naturlig unnfanget barn. Også disse naturlig unnfangede barna har mer komplikasjoner enn gjennomsnittet. Resultatene kan tyde på at det er infertiliteten hos foreldrene som har betydning for utfallet, og ikke teknologien, sier Romundstad.

Powered by Labrador CMS