BIOTEKNOLOGI: Studier fra Norge på direkte bioteknologiske forskning blir sjeldnere sitert enn studier som viser anvendelse av bioteknologisk forskning. Illustrasjon: Colourbox Foto:
BIOTEKNOLOGI: Studier fra Norge på direkte bioteknologiske forskning blir sjeldnere sitert enn studier som viser anvendelse av bioteknologisk forskning. Illustrasjon: Colourbox Foto:

Brukte 4,5 milliarder på bioteknologisk forskning

Godt over halvparten av utgiftene til bioteknologisk forskning i Norge i 2015 var knyttet til medisinsk forskning.

Publisert

Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Summen utgjorde 8 prosent av total FoU i Norge det året.

Mer enn 60 prosent av utgiftene til bioteknologisk forskning var knyttet til medisinsk bioteknologi.

Universitets- og høgskolesektoren for 59 prosent av utgiftene til bioteknologisk FoU, næringslivet for 25 prosent og instituttsektoren for 16 prosent.

Det fremgår av en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på bioteknologisk FoU i Norge for 2015. For første gang er næringslivet inkludert i kartleggingen, skriver Forskningsrådet.

– Bioteknologien er i rivende utvikling, og kvaliteten på den norske forskningen er høy, også i internasjonal sammenheng. Få forskningsområder er så store og få har vist tilsvarende vekst. Det er viktig å omsette forskningen til nytte i helsevesenet og for næringsutvikling. Derfor er det verdifullt at rapporten også kartlegger FoU-aktiviteten i næringslivet, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Lavere for næringslivet
Sammenliknet med andre land utfører norsk universitets- og høgskolesektor og offentlig sektor en høy andel bioteknologisk FoU, mens norsk næringsliv har en noe lavere andel bioteknologisk FoU enn gjennomsnittet for andre land som rapporterer data til OECD.

Norsk bioteknologisk forskning er sitert 64 prosent mer enn verdensgjennomsnittet. Studier som publiseres i spesialtidsskriftene for bioteknologi blir ikke spesielt hyppig sitert, mens øvrig bioteknologisk forskning har veldig høy siteringsrate.

Ifølge NIFU kan det tyde på forskning som omfatter anvendelse av eksisterende bioteknologisk metode og kunnskap til forskning innen andre områder blir oftest sitert, mens siteringshyppigheten er dårligere for den direkte bioteknologiske forskningen.

Bioteknologiartikler utgjorde 10,5 prosent av total norsk publisering i internasjonale tidsskrifter i 2015.

Powered by Labrador CMS