– Behov for retningslinjer

40 prosent av sykehjemspasientene ble ikke vurdert som døende når døden inntraff, viser en doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En ny doktorgrad fra Universitetet i Bergen tar for seg behandling av smerte og belastende symptomer hos sykehjemspasienter i slutten av livet. I én del av avhandlingen er forskjellene mellom pasienter med demens og uten demens også blitt undersøkt.

Avhandlingen er tredelt og forskerne undersøker effekter av individuell smertebehandling av sykehjemspasienter med demens, bruk av analgetika (smertestillende midler) på sykehjem og symptomer og behandling de siste timer og dager.

– Vi ser at individuell behandling med paracetamol reduserer smerteintensiteten hos personer med demens, og gjør at de øker aktiviteter i dagliglivet. Derfor er det viktig at personer med demens får behandlet smerter, sier stipendiat Reidun Sandvik ved Universitetet i Bergen.

Underbehandling av demente
Delen av doktorgraden som undersøkte bruk av analgetika ved sykehjem mellom 2000 og 2011, viser at særlig bruken av sterke opioider øker.  

– I tillegg ser vi en underbehandling av sykehjemspasienter med demens i forhold til de uten demens fra 2000 til 2009, der personer med demens får mindre smertestillende. I 2011 ser vi ikke denne forskjellen lenger. Nå er jo 2011 en stund siden, så dette er vi nødt til å undersøke igjen, sier Sandvik.

Hun understreker at det at man ser bruk av smertestillende medikamenter ikke betyr at man nødvendigvis får riktig behandling.

– Behandlingen må være individuelt tilpasset, og vår studie har ikke undersøkt effekter før og etter behandling. Vi har kun telt hvor mange som blir behandlet.

Vanskelig å estimere dødstidspunkt
I studiens tredje del har forskerne undersøkt personer ved innkomst til sykehjem og sett på hvor mange dom døde innen ett år. I tillegg har pasientene blitt undersøkt den dagen de ble vurdert som døende. Her fant man at 25 prosent døde før det var gått et år.

– Vi ser at det er vanskelig for helsepersonell å estimere når dødstidspunktet nærmet seg. 40 prosent av pasientene ble ikke vurdert som døende når døden inntraff. Det er viktig å kunne vurdere om en pasient er døende eller ikke for å kunne gi riktig behandling mot slutten av vedkommendes liv.

Komplisert
I avhandlingen påpekes det at det er et behov for retningslinjer og veiledning til helsepersonell omkring behandling av sykehjemspasienter med og uten demens. 

Sandvik forteller at det i dag finnes det svært få retningslinjer for behandling av sykehjemspasienter med demens. 

– Det er viktig at helsepersonell klarer å skille mellom om for eksempel en adferd skyldes demens eller om adferden skyldes smerte. Dette er komplisert, og derfor er det viktig å involvere hele teamet av helsepersonell, både hjelpepleiere, sykepleiere og leger, sier Sandvik.

Powered by Labrador CMS