- Barn med leddgikt må raskt til øyesjekk

Ett av fem barn med leddgikt får øyebetennelse. - Det er en risiko for at det tar for lang tid før barna kommer til øyelege, sier barnelege Ellen Nordal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nordal er igang med en studie der hun i åtte år følger en stor gruppe nordiske barn med barneleddgikt.

Studien er ennå ikke publisert, men viser at i overkant av ett av fem av disse barna får betennelse i regnbuehinnen. Dette er en høyere andel enn de fleste andre studier har vist, og Nordal mener det er grunn til å gå ut med et varsko til barne- og allmennleger.

Må raskt til behandling
- Det er viktig med mer oppmerksomhet rundt dette. Barn med leddgikt må tidlig til øyelege, siden øyebetennelsene ofte oppstår tidlig i sykdomsforløpet, og i liten grad gir symptomer. De må også undersøkes regelmessig senere, sier Nordal, som jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det er viktig å komme tidlig i gang med behandling ved regnbuehinnebetennelse.

- Synet til barna kan bli skadet dersom tilstanden ikke behandles raskt, i verste fall kan barna få varig nedsatt syn, sier hun.

Kan drøye for lenge
- Er legene tilstrekkelig raske med å henvise disse barna i dag?

- Dette varierer i for stor grad. Noen av barna henvises til barneleger som jobber på mindre sykehus, og som ikke har tilstrekkelig kunnskap om akkurat dette. Da er det en risiko for at det tar for lang tid før barnet henvises videre til øyelege, sier hun.

Iblant tar det også tid før barna blir henvist til spesialisthelsetjenesten.

- Noen ganger er tegnene på barneleddgikt vage og vanskelig å gjenkjenne i en tidlig fase. Ved tvil bør barnet henvises til både øyelege og barnerevmatolog, sier Nordal.

Lite symptomer
I samsvar med tidligere studier ser forskerne at de barna som rammes av barneleddgikt i ung alder har størst risiko for øyebetennelse.

- Vår studie viser at dette først og fremst gjelder for jentene og i mindre grad for guttene, sier Nordal.

Rundt 1 av 10 barn med regnbuehinnebetennelse får varig nedsatt syn.

- Sjelden noen går under radaren
Hilde Heger, øyelege og leder for Norsk oftalmologisk forening, har inntrykk av at disse barna er vel ivaretatt med dagens ordninger.

- Barneleddgikt behandles vanligvis av revmatolog, og alle revmatologer som steller med barneleddgikt, vet at de bør ha øyelegetilsyn ca hver 3. måned. Dette får de enten på sykehus eller hos avtalespesialist, mener hun.

Ifølge Heger er det sjelden det dukker opp noen som er «gått under radaren».

- Men hvis det skjer, og de blir gående uten behandling, kan det naturligvis ha store synsmessige konsekvenser, sier hun.

- Stort sett klar over dette
Jan Petter Odden, leder for Norsk barnelegeforening, mener det er svært viktig at barn som har fått diagnosen barneleddgikt henvises øyelege raskest mulig. Han påpeker at utredningen av leddbetennelse kan ta litt tid.

- Men det står i vår generelle veileder at pupillens form og lysreaksjon skal undersøkes, og at alle leddbetennelser uten kjent årsak skal henvises øyelege, sier han.

- Er barnelegene klar over hvor viktig det er at dette skjer raskt?

- Generell veileder i pediatri er lett tilgjengelig og brukes av alle barneleger regelmessig. Jeg tror barnelegene stort sett er klar over mulige øyekomplikasjoner og henviser raskt når det er nødvendig, sier Odden.

Powered by Labrador CMS