SKAL SAMLES: Styret i Helse Sør-Øst har besluttet å utrede samlokalisering av fire forskningsinstitutter på Rikshospitalet.

Skal utrede flytting av forskningsinstitutter på Rikshospitalet

I dag er fire forskningsinstitutter spredt på tre forskjellige steder på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, men nå har styret i Helse Sør-Øst besluttet å utrede samlokalisering. 

Publisert Sist oppdatert

– Dette er nok en viktig brikke i det store puslespillet som er Nye Oslo universitetssykehus, uttaler administrerende direktør i Helse Sør-Øst Terje Rootwelt i en pressemelding. 

Rootwelt sier det er sterke fagmiljøer som ønsker at fagmiljøene skal samles samtidig som de beholder nærheten til de kliniske miljøene. 

Fra basalforskning til praktisk anvendelse

Det meste av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus skal i 2026 flytte inn i det nye Livsvitenskapsbygget, og dermed blir det frigjort noe plass i bygg A på Rikshospitalet, opplyser styret i Helse Sør-Øst. 

De aktuelle instituttene driver med såkalt translasjonsforskning – medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. 

De fire forskningsinstituttene som kan bli samlet på Rikshospitalet er Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), Institutt for kirurgisk forskning (IKF), Institutt for indremedisinsk forskning (IMF) og Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI). 

 Instituttene har mellom 35 og 65 ansatte hver. 

En samlokalisering skal gi mulighet for mer effektiv drift av forskningsmiljøene og mer robuste enheter.

Hovedbegrunnelsen for samlokaliseringen er et ønske om å styrke forskningen, i tillegg til at tiltaket også vil hindre at IEMF blir igjen på Ullevål etter at det meste av laboratorievirksomheten samles i Livsvitenskapsbygget. 

Powered by Labrador CMS