SAMARBEID: I 2019 innledet det britiske selskapet Core IMS og Norse Feedback AS et samarbeid som innebar å prøve ut en kombinasjon av verktøyene Core og NPHR i Storbritannia. Fra venstre: John Mellor-Clark, Joachim Vie og Christian Moltu.

Vant gründerpris for digitalt verktøy innen psykisk helse – nå har de kjøpt opp den største leverandøren i Storbritannia

Daglig leder Joachim Vie i Norse Feedback sammenligner det britiske måleverktøyet Core med et termometer. – Norse blir en MR-scan i forhold.

Publisert Sist oppdatert

Med verktøyet Norse Psykisk Helse og Rus (NPHR) får pasientene mulighet til å gi behandler informasjon om hvordan de har det – ved hjelp av digitaliserte spørreskjema – før behandlingen starter, underveis og i etterkant. Spørsmålene tilpasses den enkelte pasient.

Selskapet Norse Feedback ble kåret til årets helseteknologi-gründer under Helseteknologikonferansen 2021 for programvaren, som er et persontilpasset kartleggings- og samtaleverktøy.

Verktøyet er tatt i bruk av spesialisthelsetjenesten, 50 kommuner, private tilbydere av psykiske helsetjenester og av nesten alle studenthelsetjenester.

I 2019 innledet det britiske selskapet Core IMS og Norse Feedback et samarbeid som innebar å prøve ut en kombinasjon av Core-verktøy og NPHR i Storbritannia.

– Core er et kortere skjema, det mest brukte er CORE-10. Core er på en måte et termometer: Det kan si om du har feber eller ikke – om feberen har gått ned etter behandling. Norse blir en MR-skan i forhold, sier daglig leder Joachim Vie i Norse Feedback til Dagens Medisin.

Bolig og økonomi

Måleverktøyet som Core IMS har utviklet, brukes for å følge med på utfallet av behandlingen, og det benyttes i stor utstrekning i Europa.

Vie forteller at de tester ut «The Blended Model». Pilotprosjektet inkluderer 60 behandlere, hvor de bruker CORE-10 innledningsvis.

– Dersom de ikke ser bedring etter tre behandlingsmøter, introduserer de Norse, som går mer i dybden på situasjonen til den enkelte, og på hva som er problemet.

Det kan være eksterne faktorer som bolig og økonomi, i tillegg til eksempelvis opprettholdende faktorer som unnvikelse og selvkritikk.

– Norse feedback har kjøpt det engelske selskapet Core IMS. Vi ser at England er veldig langt fremme når det kommer til å bruke data for å måle utfall. De er ikke like bevisst på å måle progresjonen i behandlingen og utnytte data bedre i møte med den enkelte pasient over tid, i tillegg til å endre og bedre tjenestene.

Ifølge Vie har de hatt et godt samarbeid med CORE IMS de siste fem årene. Han viser til at lederen i Core, John Mellor Clark, er en del av forskningsmiljøet NORSE i Helse Førde.

Mer fokus på mennesket enn en diagnose

Norse Feedbacks verktøy er mer omfattende og algoritmebasert enn Core, forklarer lederen i Norse.

– Dersom vi tar utgangspunkt i de dataene de har i England, ser man at rundt 55 prosent blir bedre av behandlingen de får. Dersom vi bruker Norse, kan vi bidra til å forbedre behandlingseffekten. Vi tar over det engelske selskapet, men det handler like mye om deling av en visjon hvor man går mer inn i pasient- og behandlerrelasjonen, og på hva pasienten faktisk sliter med, for å være i stand til å gi bedre behandling.

Vie forklarer at Core ikke peker på, eller gir noen diagnose, men ser mer generelt på om du har det bra eller ikke.

– Norse er heller ikke diagnostisk basert, det handler ikke om å finne ut om en person har angst. Fokuset er mer på mennesket enn på en diagnose.

Selv om pilotprosjektet er i en tidlig fase, sier Vie at de allerede begynner å se resultater.

– Prosjektet er pasientnært, og det er rettet konkret mot å oppnå bedre behandlingsutfall. Det er kjekt at mange ser et potensial i et slikt verktøy, som er veldig annerledes enn alt annet som blir brukt, og kan brukes, i dag.

- For dårlige resultater av psykoterapi

I mange år har vi vært klar over at vi har for dårlige resultater av psykoterapi

Styreleder Christian Moltu i Norse Feedback AS uttaler i en pressemelding at vekst er nødvendig for at flere skal få tilgang til ny persontilpasset teknologi.

- I mange år har vi vært klar over at vi har for dårlige resultater av psykoterapi. Å bidra til effektive og virksomme tjenester er særlig viktig i en tid der det ikke blir tilgang til nok fagfolk - og behovet for psykiske helsetjenester øker.

Moltu sier at de vil gjøre Norse Feedbacks produkter tilgjengelig for et marked i Storbritannia som allerede opplever stor nytte av å be pasienter om tilbakemeldinger.

- Nå vil Cores kunder få tilgang til det mest avanserte digitale persontilpassede verktøyet, i tillegg til de tradisjonelle verktøyene som hjelper dem å overvåke endringer og utfall i terapi.

Samtidig som det utføres behandlingsarbeid, samles det inn data som kan brukes for å sikre kvaliteten på tjenestene og fagutvikling. I neste fase vil teknologien også gjøres tilgjengelig for andre markeder i Europa.

Powered by Labrador CMS