Bevilger 40 millioner kroner til indisk-norsk samarbeid

Regjeringen mener at ny kunnskap om antibiotikaresistens må utvikles på tvers av landegrensene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kampen mot antibiotikaresistens er en av regjeringens viktigste helsepolitiske saker. Det er en kamp som krever innsats fra mange sektorer, og som må utkjempes både globalt og nasjonalt, heter det i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Nå har regjeringen bevilget 40 millioner kroner til felles forskningsprosjekter på antibiotikaresistens for norske og indiske forskere.

– For å lykkes i kampen mot antibiotikaresistens, må vi utvikle ny kunnskap og samarbeide over landegrensene. Ved hjelp av disse midlene legger vi til rette for begge deler, uttaler helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

Utlyste midler
Fredag 9. desember ble forskningsmidlene utlyst samtidig i Norge og India. Det blir stilt krav om at norske og indiske fagmiljøer og forskningsmiljøer skal samarbeide både om søknadene og forskningsprosjektene.

– India har verdensledende forskningsmiljøer som kan styrke de norske miljøene, og gi oss økt innsikt i kompleksiteten rundt antibiotikabruk i et så stort land. Samtidig kan norske forskere bidra til økt kunnskap om overvåkning av antibiotikabruk og antibiotikaresistens. De to landene har forskningsmiljøer som utfyller hverandre, sier Høie.

Satsingsområde
I Europa dør årlig rundt 25.000 mennesker som følge av antibiotikaresistens, og på verdensbasis kan dette i 2050 innebære 10 millioner årlige dødsfall.
HOD viser til at global helse er en hovedsatsing for regjeringen og et område der Norge er ledende internasjonalt.

– I utviklingsland ser vi i dag at medisiner mot malaria, tuberkulose og hiv i økende grad ikke virker på grunn av antibiotikaresistens. Derfor satser vi på innovasjon og forskning for å utvikle nye medisiner og nye måter å møte disse utfordringene på. Jeg er glad for at vi i dag kan lansere et nytt samarbeid mellom norske og indiske miljøer på et så viktig felt, uttaler utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen har satt seg mål om å redusere den norske befolkningens antibiotikabruk med 30 prosent innen utløpet av 2020. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser en nedgang i antibiotikabruk i befolkningen på 13 prosent de siste tre årene.

Powered by Labrador CMS