Tidlig mens gir oftere lungeproblemer

Kvinner som fikk tidlig første menstruasjon har oftere nedsatt lungefunksjon i voksen alder enn andre. De har også mer astmasymptomer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette viser en studie, som overlege Ferenc Macsali på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus har gjennomført som ledd i et doktorgradsarbeid. 4. juni forsvarer han sine funn under en disputas på klinikken.

Varierer under syklusen
Sammen med forskningskolleger har han gjennomført to store befolkningsundersøkelser, en nordisk-baltisk og en europeisk. Bergen har vært representant for Norge, med ca. 2500 deltakere, både menn og kvinner.

I disse studiene kom det også frem at luftveissymptomer varierer i løpet av menstruasjonssyklus både hos dem med og uten astma. Videre viste det seg at bruk av p-piller øker risikoen for astma hos dem som er normal- og overvektige.

Studerte samspillet mellom hormoner og vekt
Macsali stilte seg blant annet disse spørsmålene: Hvordan påvirker første menstruasjon lungehelsen hos kvinner? Hvordan varierer luftveissymptomer i løpet av menstruasjonssyklus? Hvordan påvirker bruk av p-piller astma? Og spiller kroppsvekten noen rolle i dette?

I avhandlingen besvarer han disse spørsmålene ved å se på samspillet mellom kjønnshormoner og kroppsvekt.

Må være predisponert for astma
Astma er en vanlig kronisk sykdom som affiserer cirka en sjettedel av befolkningen, men årsaken er for det meste ukjent.

- Vi vet en del om utløsende faktorer for astma, for eksempel allergener. Men det er ikke alle som får astma i kontakt med allergener: en trenger et individuelt anlegg eller predisposisjon for å få astma, sier Ferenc Macsali, ifølge en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Opptatt av kjønnshormoner
Spesialisten i fødselshjelp og kvinnesykdommer spurte seg om kvinnelige kjønnshormoner kan ha noe å gjøre med denne individuelle predisposisjonen? Og er kjønnshormoner i det hele tatt viktige for lungehelsen hos kvinner?

- Disse spørsmålene har vært vanskelig å besvare, siden kjønnshormonene varierer betydelig med alder, første menstruasjon, svangerskap, amming og overgangsalderen, sier han.

Menstruasjonen står sentralt
Ferenc Macsali legger til at svarene også avhenger av om menstruasjon er regelmessig eller ikke, hvilken fase av menstruasjonssyklus kvinnen er i, og om hun får tilskudd av hormonpreparater som p-piller. I tillegg har trolig kvinnens vekt betydning for lungehelsen.

Referanse: "Hormonal and metabolic determinants of women's respiratory health. Results from population-based studies concerning menarche, menstrual cycle, oral contraception and body mass index." Ferenc Macsalis avhandling for ph.d.-graden, Universitetet i Bergen, juni 2013

Powered by Labrador CMS