FORBRUKET ØKER: Forbruket av opioider økte ved to kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Oksykodon utgjorde størstedelen av økningen.  Foto: Vidar Sandnes/Illustrasjonsfoto

FORBRUKET ØKER: Forbruket av opioider økte ved to kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Oksykodon utgjorde størstedelen av økningen. 

Foto: Vidar Sandnes/Illustrasjonsfoto

Studie: Oksykodon er i ferd med å erstatte morfin i sykehus

Forbruket av opioider har endret seg over tid, og oksykodon er i ferd med å erstatte morfin som førstevalg til pasienter med akutt og postoperativ smerte ved to kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det kommer fram i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, undertegnet medisinstudentene Marthe A. Pettersen og Trude I. Smukkestad, farmasøyt Sidsel Kristiansen, Aslak Johansen, spesialist i anestesiologi og avdelingsoverlege ved smerteavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) og Lars Marius Ytrebø, spesialist i anestesiologi, overlege og professor ved UNN og UiT.  

Studien er gjennomført i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet og Sykehusapotek Nord.

Formålet med undersøkelsen var å dokumentere forbruket av opioider ved to kirurgiske avdelinger ved UNN i Tromsø i perioden 2010–17. I studien er alle opioider omregnet til orale morfinekvivalenter.

Resultatene viser at forbruket av morfin ved Gastrokirurgisk avdeling ble redusert fra 223.835 doser per år i perioden 2010–2013 til 147.641 i perioden 2014–2017.

Mens forbruket av oksykodon ved samme avdeling økte fra 210.643 doser per år i perioden 2010–2013 til 376.322 i perioden 2014–2017.

Vår hypotese var at forbruket av opioider har endret seg over tid. forfattere av studien ved UNN/UiT

Ved Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi ble forbruket av morfin redusert fra 28.652 doser i perioden 2010-2013, til 22.945 doser i perioden 2014-2017.

I samme periode økte bruken av oksykodon fra 28.922 i 2010-2013 til 123.875 doser i 2014-2017.

– Forbruket av opioider økte ved begge studieavdelingene, og oksykodon utgjorde størstedelen av økningen, skriver forfatterne i sin fortolkning av funnene i Tidsskriftet.

Ved UNN i Tromsø har morfin tradisjonelt vært førstevalgsopioid ved indikasjonen akutt og postoperativ smerte.

– Vår hypotese var at forbruket av opioider har endret seg over tid, og at oksykodon er i ferd med å erstatte morfin som førstevalg til pasienter med akutt og postoperativ smerte, mener forfatterne.

Begge medikamenter er sterkt vanedannende, men samtidig effektive til behandling av akutt og postoperativ smerte.

Og det finnes ikke noen fasit på hva som vil være riktig opioidforbruk i en kirurgisk avdeling.

– Økningen i forbruket av opioider behøver derfor ikke være entydig negativ, redegjør forfatterne i Tidsskriftet, og skriver videre de ikke har funnet overbevisende data som tilsier at det ene legemidlet er bedre egnet enn det andre.

Det er heller ingen nasjonal enighet om hva som bør være førstevalg for behandling av akutt og postoperativ smerte i sykehus. 

Forfatterne skriver at studien har sine begrensninger og svakheter.

– Vi kan ikke være sikre på at resultatene fra de to inkluderte avdelingene er representative for andre kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Vi har ingen opplysninger om faglige begrunnelser for at legene forskrev som de gjorde, og vi har heller ikke studert sammenhengen mellom opioidforbruk, diagnosekoder og type kirurgisk inngrep som ble utført, redegjør de.

Powered by Labrador CMS