STOLT: Overlege Heidi Glosli ved Oslo universitetssykehus er svært fornøyd med å ha fått akkreditering fra den internasjonale sammenslutningen ITCC. Foto: Privat

STOLT: Overlege Heidi Glosli ved Oslo universitetssykehus er svært fornøyd med å ha fått akkreditering fra den internasjonale sammenslutningen ITCC.

Foto: Privat

Får «godkjent-stempel» for barnekreftstudier

En ny akkreditering kan gi norske barn med kreft tidligere tilgang til nye legemidler. – Dette er stor stas, sier overlege Heidi Glosli ved Oslo universitetssykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Klinisk forskningspost barn ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble nylig tildelt en akkreditering av det internasjonale ITCC-konsortiet.

ITCC ble etablert i 2003 og står for «Innovative therapies for children with cancer». Over 60 europeiske avdelinger for barnekreft og en rekke forskningslaboratorier deltar i sammenslutningen.

Deltakerorganisasjonene får mulighet til å delta i utprøving av nye terapier og terapier som er godkjent for andre kreftformer. Dette vil særlig gi sykehuset mulighet til å få tilgang til utprøvende behandling for pasienter som har kommet langt i sykdomsforløpet og som har kreftsykdom som ikke har respondert på behandling, forklarer leder og overlege Heidi Glosli ved forskningsposten.

– Dette er stor stas. Vi har jobbet hardt for dette og blitt vurdert på kvaliteten på det vi leverer. Det er klart at det er moro og en «fjær i hatten», sier overlege og leder Heidi Glosli ved Klinisk forskningspost for barn til Dagens Medisin.

Slipper å stå i andre rekke

Deltakelsen i sammenslutningen innebærer at OUS vil få bedre tilgang til å prøve ut legemidler i startgropen, i såkalte fase 1- og fase 2-studier.

– Det vanlige for denne typen studier er at det er ITCC-sentrene som får tilgang om å delta i studiene først, så uten en slik akkreditering vil vi alltid komme i andre rekke, forklarer Glosli.

– Det pleier å ta cirka fem til syv år fra man begynner å teste ut et nytt legemiddel til det får markedsføringstillatelse. Derfor er det fint å få tidlig tilgang.

I dag kan barn sendes til andre land i Norden for å få delta i studier, men det er en fordel å ha tilbudet i Norge, mener Glosli.

– Det handler både om at de skal slippe å reise, og om at det jo faktisk er en annen kultur når man kommer til et annet land.

En annen fordel er at klinikerne får nyttig erfaring.

– Dette gjør at vi som behandlere får tidlig erfaring med medikamentene og holder oss oppdatert. Du tvinges til å følge med på en helt annen måte, sier Glosli.

Barn får andre typer kreft enn voksne, og kreft hos barn er svært sjelden. Ett av områdene det internasjonale konsortiet jobber med, er såkalt «repurposing», forklarer Glosli. I denne typen studier på barn tester man ut legemidler som har vist seg ikke å virke på voksenkreft.

Først til København

Det har vært en lang prosess i forkant av den nye godkjenningen.

– I starten var det et krav om at en måtte ha et befolkningsgrunnlag på 25 millioner mennesker for å kunne kvalifisere seg for å få akkreditering, og sykehuset i København var det første senteret som fikk dette i Norden. Men etter hvert så vi at det kom flere sentre i landene rundt oss, både i Sverige og Finland, så da bestemte vi oss for å søke.

Barnekreftmiljøet i Norge gikk i utgangspunktet sammen om å søke om å få godkjent to «filialer» i Norge, en ved Haukeland universitetssjukehus og en ved Oslo universitetssykehus. Først ble svaret nei, men så fikk OUS en ny mulighet - og ble bedt om å sende inn ytterligere informasjon.

Omfattende prosess

– Det var en ganske stor prosess for å kartlegge fasiliteter og forskningsaktivitet, hvor vi blant annet måtte sende inn underskrifter fra alle som skulle delta, oppgi hvor mange studiesykepleiere vi har, hvilke laboratorier vi har tilgang til - og vise til økningen vi har hatt i antallet kliniske studier og legemiddelutprøvinger etter at vi opprettet forskningsposten i 2014, forklarer Glosli.

Hun tror Haukeland vil få en tilsvarende anerkjennelse etter hvert.

– Jeg tror generelt at ITCC har en økt satsing i Norden nå. Den nordiske befolkningen har personnummer på alle slik at vi er sporbare. Vi er lojale og stiller opp på studier, så vi leverer god kvalitet ved gjennomføring av studier.

Powered by Labrador CMS