ØKNING: Andelen leger med et risikofylt stressnivå økte både hos fastleger, sykehusleger, privatpraktiserende spesialister og blant leger i akademiske stillinger. Foto: Getty Images

Foto:

Andelen av fastleger med jobbstress firedoblet

Fra 2010 til 2019 var det en signifikant økning av stress- og potensielt helseskadelig stress hos fastleger. En studie fra Legeforskningsinstituttet viser at andelen av fastleger med risikofylt stressnivå ble firedoblet i perioden.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Studien er publisert i BMJ Open og kan leses her.

Studien er basert på spørreundersøkelser gjennomført blant et representativt utvalg leger. Mellom 1500 og 2200 leger ble tilsendt skjema, svarprosenten var mellom 67 og 73 prosent. Det ble ikke funnet signifikant økning av stressnivå hos sykehusleger, privatpraktiserende spesialister eller leger innenfor akademia.

Tidspress, ansvar og krav

I 2010 var andelen av fastleger med et risikofylt stressnivå på 10,3 prosent. I 2016 var andelen økt til 27,7 prosent, og i 2019 var andelen steget til 40,1 prosent.

Det er tidspress, mer ansvar og økte krav som stresset er knyttet til. Avbrudd og forstyrrelser er det eneste stressparameteret som ikke endret seg i perioden. Fastlegene anga også dårligere skår i perioden når det gjaldt belønningsaspekter, som dårligere utviklingsmuligheter, uønskede forandringer, dårligere inntekt og anerkjennelse for innsatsen som legges ned.

Studien er først omtalt av Allmennmedisinsk forskningsfonds Forskningsnytt.

Økning

I 2010 oppga en høyere andel av sykehusleger et høyt stressnivå. Da rapporterte 23 prosent av sykehuslegene  om jobbstress. Siden da har andelen økt til 26, 9 prosent.

For privatpraktiserende spesialister var andelen i 2010 på drøyt åtte prosent, og var i 2019 økt til 9,4 prosent. Hos leger i akademiske stillinger var andelen i 2010 på 11,9 prosent, og har siden da økt til 16,4 prosent i 2019.

Powered by Labrador CMS