IKKE KLARE FOR TRIPPELTERAPI: Overlegene Katarina Puco ved Lovisenberg (høyre) og Maria Nyre Vigmostad ved Stavanger universitetssjukehus mener det må presenteres data om overlevelsesgevinst før trippelterapi mot nyrecellekarsinom kan vurderes innført. Montasje: Getty Images/Dagens Medisin

Foto:

Nye fase 3-data på kombinasjonsterapi mot nyrecellekarsinom

Cabozantinib, i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab, ga signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse for pasienter med tidligere ubehandlet, avansert nyrecellekarsinom. Men høy toksisitet gir grunn til bekymring, mener Lovisenberg-overlege Katarina Puco.

Publisert

PARIS: Data fra fase 3-studien COSMIC-313 ble lagt frem som såkalt «late breaking abstract» (LBA) under den europeiske kreftkongressen ESMO. I tillegg ble studien presentert under «Presidential Symposium» mandag 12. september.

Studien er finansiert av legemiddelselskapet Exelixis Inc, som står bak cabozantinib (Cabometyx).

Trippel- eller dobbeltbehandling

Den globale, dobbeltblindede studien har evaluert trippelbehandling med tyrosinkinasehemmeren cabozantinib, i kombinasjon med immunsjekkpunkthemmerne nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy). Pasientene som ble inkludert i studien, hadde tidligere ubehandlet, avansert, klarcellet nyrecellekarsinom.

Det er lite sannsynlig at vi vil ta denne behandlingen i bruk før vi ser overlevelsesdata og overlevelsesgevinst, noe vi må vente på en stund til Katarina Puco

Én gruppe med pasienter ble randomisert til å motta trippelbehandlingen, mens den andre gruppen ble randomisert til å motta placebo og nivolumab/ipilimumab.

Primærendepunktet for studien var progresjonsfri overlevelse (PFS) hos de første 550 randomiserte pasientene. Sekundærendepunktet var totaloverlevelse (OS) i alle randomiserte pasienter, mens objektiv responsrate (ORR) og sikkerhet var tilleggsendepunkter. Fra juni 2019 til mars 2021 ble 855 pasienter inkludert i studien. 428 fikk trippelbehandling, og 427 fikk placebo + nivolumab/ipilimumab.

– Lavere enn forventet

Overlege Katarina Puco ved Lovisenberg Diakonale Sykehus deltok på årets ESMO-kongress i Paris, og hun fulgte spent med på resultatene fra COSMIC-313-studien. Hun forteller at kombinasjonsbehandling med tyrosinkinasehemmer/immunterapi og dobbel immunterapi med ipilimumab/nivolumab i dag er standardbehandling for pasienter med avansert, klarcellet nyrecellekarsinom.

–Det er flere pågående studier som skal se på effekt av trippelbehandling i ulike kombinasjoner og sekvenser. Dette var resultatene fra den første studien, sier hun til Dagens Medisin.

Resultatene viser at trippelbehandlingen forlenger PFS og reduserer risiko for progresjon med 27 prosent.

– De objektive responsratene var på 43 prosent og 36 prosent for triplett- og dublettkombinasjoner. Komplett respons ble sett hos tre prosent av pasienter i begge armer. Det er lavere enn forventet. Overraskende nok viser subgruppeanalysen effekten kun hos pasienter som tilhører intermediær prognostisk gruppe, sier Puco.

Tror ikke behandlingen vil bli brukt

Hun påpeker at toksisiteten var betydelig, og at hele 73 prosent av pasientene hadde grad 3–4-toksisitet i den eksperimentelle armen.

– Dette førte til at kun 58 prosent av pasientene fikk de planlagte fire syklusene med ipilimumab og nivolumab, og 45 prosent av pasientene måtte stoppe behandling med en eller flere medikamenter.

COSMIC-313 møtte sitt primære endepunkt for progresjonsfri overlevelse. Allikevel understreker Puco at toksisiteten er betydelig.

– Det er derfor lite sannsynlig at vi vil ta i bruk denne behandlingen før vi ser overlevelsesdata og overlevelsesgevinst, noe vi må vente på en stund til.

«Ikke uventet»

Maria Nyre Vigmostad, overlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer på Stavanger universitetssykehus og leder i Nasjonalt handlingsprogram for nyrekreft, fulgte i år ESMO-kongressen digitalt fra Norge. Hun sier til Dagens Medisin at den høye toksisiteten på trippelbehandlingen ikke var uventet.

– Det vil ikke være aktuelt å innføre en slik behandling før man har data på overlevelsesgevinst, sier Vigmostad.

Hun legger til at biomarkører mangler for nyrekreftpasienter generelt. – Også i denne situasjonen ville det ha vært nyttig med markører som hjalp oss med å plukke ut pasienter til en så toksisk behandling – så lenge den da senere viser seg å ha effekt på overlevelse, sier Vigmostad.

Powered by Labrador CMS