MYGGSMITTE: En av forskerne bak studien, Camilo Mora, fikk selv et virus overført via myggestikk, etter en oversvæmmelse i landsbyen han kommer fra som skapte ideelle forhold for mygg. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Studie: Klimaendringer øker faren for infeksjonssykdommer

Klimaendringene gir oss mer flom, hetebølger og tørke. Det igjen påvirker helsa vår – i negativ forstand, viser en ny studie.

Publisert

Klimafarene har allerede forverret over halvparten av de hundrevis av kjente infeksjonssykdommene hos mennesker, deriblant malaria, hantavirus, kolera og miltbrann, viser en fersk studie offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change.

Forskere fant at 218 av kjente 375 infeksjonssykdommer hos mennesker ser ut til å forverres av ekstremvær knyttet til klimaendringene.

Det har lenge vært kjent at sykdom påvirkes av vær, men denne studien viser at klimaet påvirker menneskers helse i omfattende grad.

– Hvis klimaet endrer seg, endrer også risikobildet for en rekke sykdommer seg, understreker medforfatter i rapporten, Dr. Jonathan Patz, direktør for Global Health Institute ved University of Wisconsin i Madison.

En syk klode

Han mener at man må se denne utviklingen som et symptom på at kloden vår er syk.

– Funnene i denne studien er skremmende og illustrerer godt hvilke enorme konsekvenser klimaendringene har. Klimaendringer er sykdomsfremkallende for mennesker, sier Carlos del Rio, spesialist på infeksjonssykdommer ved Emory University. Han har ikke selv deltatt i studien.

– Vi som jobber med infeksjonssykdommer og mikrobiologi, må gjøre klimaendringer til en av våre hovedprioriteringer. Vi må jobbe sammen for å forhindre en katastrofal utvikling, sier han.

Forskerne tok ikke bare for seg faren for infeksjonssykdommer, men så på alle typer menneskelige sykdommer, også de ikke smittsomme som astma, allergi og til og med dyrebitt. De ville forsøke å finne ut hvor mange sykdommer som kan kobles til klimafarer på en eller annen måte.

Av 286 unike sykdommer så 223 av dem ut til å bli forverret av klimafarer. Ni ble redusert, mens 54 sykdomstilstander så ut til både å kunne bli forverret og redusert.

Én av mange faktorer

Forskerne bak studien understreker at sykdomsutvikling bare er én av flere sannsynlige faktorer ved klimaendringene.

Camilo Mora er klimadataanalytiker ved University of Hawaii og leder av studien. Han poengterer at studien ikke handler om å forutsi fremtidige tilfeller.

– Det er ingen spekulasjoner her overhodet. Dette er en utvikling som allerede har skjedd, sier han.

Fikk virus

Han trekker fram et eksempel fra sitt eget liv. For nærmere fem år siden ble landsbyen Mora som han kommer fra i Colombia, oversvømmet. For første gang opplevde han at stua hans sto under vann. Vannet skapte ideelle forhold for mygg – og Mora fikk selv et virus overført av myggestikk, nemlig den tropiske sykdommen chikungunya.

Viruset spres utelukkende av blodsugende Aedes-mygg. Han har fortsatt leddsmerter som følge av viruset.

Covid-19

Mora ville opprinnelig undersøke om og eventuelt hvordan klimafarer påvirket covid-19-pandemien.

Han fant at ekstremvær både forverret og reduserte risikoen for å bli smittet.

Under ekstrem varme i fattige områder så han at folk samlet seg for å kjøle seg ned, noe som førte til at de mer ble utsatt for å bli smittet. Men i områder som opplevde kraftige regnskyll var det mindre smitte fordi folk holdt seg innendørs hjemme og dermed traff færre mennesker.

Kritisk til metodene

Mangeårig klima- og folkehelseekspert Kristie Ebi ved University of Washington sier at det er et etablert faktum at menneskeskapte klimaendringer har ført til endringer i været, og at mange helseproblemer knyttes til det.

Hun er likevel kritisk til noen av metodene og konklusjonene i studien.

– Blant annet diskuterer ikke forfatterne i hvilken grad klimafarene som ble vurdert, endret seg i løpet av studiens tidsperiode, sier hun.

Viktig advarsel

Fire eksterne eksperter, deriblant Carlos del Rio og Aaron Bernstein, direktør for Center for Climate, Health and the Global Environment ved Harvard School of Public Health, mener imidlertid at studien er en viktig advarsel om hvordan klimaendringer allerede påvirker og vil komme til å påvirke helsa vår.

– Denne studien understreker hvordan klimaendringer kan føre til at vi får flere smittsomme og uvelkomne overraskelser, kommenterer Bernstein i en epost til nyhetsbyrået AP. Han mener studien bør være en god påminnelse om at man må jobbe for å minske klimautslippene.

Han understreker at det fra før er kjent at global oppvarming og tap av leveområder fører dyr nærmere mennesker. Ved det øker også faren for overføring av sykdommer fra dyr til mennesker.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS