KRONEN PÅ VERKET: Professor Håvard Danielsen har flere utmerkelser fra utlandet, men dette blir den første hjemme i Norge. – Høyst fortjent! mener Kreftforeningens Ingrid S. Ross. 

Foto: Jorunn Valle Nilsen, Kreftforeningen

Håvard Danielsen får Kreftforeningens pris for kreftforskning

Håvard Danielsen (64) får landets mest høythengende kreftforskningspris for å ha utviklet metoder som kan gi en mer presis prognose og motvirke overbehandling. 

Kreftforeningens Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2022 tildeles Håvard E. G. Danielsen, professor og leder av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus (OUS).

«Danielsen er en pioner og en verdensledende ekspert på digital patologi og utvikling av nye metoder for bruk av kunstig intelligens», heter det i begrunnelsen.

Kort forklart består Danielsens og hans forskergruppes arbeid i å mate datamaskiner med millioner av bilder av tumorer for å lære dem opp til å gjenkjenne en kreftsvulst, dens egenskaper og dermed beregne prognose.

«Kronen på verket»

Forskningen hans vil få enorm betydning for framtidens kreftbehandling- Ingrid Stenstadvold Ross

– Dette er jo den høyeste prisen man kan få i Norge for kreftforskning og jeg tolker den som en anerkjennelse fra det norske forskningsmiljøet, sier Danielsen i en kommentar til Dagens Medisin.

Danielsen har flere utmerkelser fra utlandet, men dette blir den første hjemme i Norge.

– Denne gjeve prisen setter på en måte kronen på verket, beskriver han.

– Høyst fortjent! Danielsen er en pioner og en verdensledende ekspert på digital patologi og kunstig intelligens. Forskningen hans vil få enorm betydning for framtidens kreftbehandling, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.

Ut i verden

DoMore-prosjektet, som Danielsen er leder for, ble muliggjort på grunn av en stor tildeling på 60 millioner kroner fra Forskningsrådet for fem år siden.

Én av forutsetningene for tildelingen fra Forskningsrådet var at prosjektet skulle skape norske arbeidsplasser. Forskningsgruppen DoMore ved Radiumhospitalet søkte patent på en biomarkør for tykktarmskreft (DoMore-v1-CRC) i fjor, etter å ha publisert funn i The Lancet som viste at bruk av denne markøren har bedre treffsikkerhet enn patologer for å kunne si noe om prognose.

Samtidig ble selskapet DoMore Diagnostics etablert. Selskapet har kjøpt de kommersielle rettighetene til metoden og skal nå ut i verden og selge løsningen. Danielsen og hele hans forskningsgruppe er «passive eiere».

De er også i ferd med å etablere en klinisk studie ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Oxford University Hospital som skal undersøke om metoden fører til faktisk endring i behandling.

Vinner nummer 30

Håvard E. Danielsen er den 30. vinneren av Kreftforeningens høythengende Kong Olav Vs kreftforskningspris.

Prisen er på én million kroner. Kong Harald står for selve overrekkelsen i en høytidelig seremoni i Universitetets aula i Oslo 9. mai.

I statuttene heter det at prisen skal hedre en fremragende forskers innsats både her hjemme og internasjonalt, og innstillingsutvalget har vurdert en rad sterke kandidater etter følgende kriterier:

  • Kandidatens forskning skal ha klar kreftrelevans
  • Hovedvekten av forskningen skal ha funnet sted ved en norsk forskningsinstitusjon og bidratt til styrking av det norske forskningsmiljøet
  • Forskeren skal ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, bidratt til ny innsikt og kunnskap innenfor forskningsfeltet, og til bred formidling av sine resultater.
Powered by Labrador CMS