Stor studie: Kvinner har lavere risiko for hjerte- og karsykdom enn menn

Forskere har fulgt 160.000 kvinner og menn i 27 land over ti år og funnet at kvinner har lavere risiko for å bli rammet av og dø av hjerte- og karsykdom – uansett hvor i verden de lever.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Annika Rosengren, professor i medisin ved Gøteborgs universitet, er medforfatter i studien.  Foto: pressefoto

Studien «PURE» (Prospective Urban Rural Epidemiological study», som er publisert i The Lancet, er den første verdensomspennende studien som har dokumentert forskjeller mellom kjønnene når det gjelder risiko, behandling, andel og prognose for dem som rammes av hjerteinfarkt og slag.

Forskerne har fulgt deltakerne i drøyt ti år. Studien er ledet fra Canada, men Annika Rosengren, professor i medisin på Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet, er medforfatter.

Sverige er det eneste vesteuropeiske landet som inngår, skriver universitetet i en pressemelding. 

Kvinner bedre på forebygging
Årsaken til forskjellene antas å handle om flere ulike faktorer. Fremfor alt er det færre kvinner enn menn som røyker, kvinnene hadde også lavere blodtrykk. Man så også at friske kvinner, uten tidligere hjerte-karsykdom, oftere brukte forebyggende medisiner sammenlignet med menn.

Tidligere studier har rapportert at kvinner får mindre utredninger og behandlinger for hjerte- og karsykdommer enn menn og dermed kan ha en høyere risiko for død. Men disse studiene har i hovedsak tatt for seg befolkningen i høyinntektsland, og gitt at forekomsten av hjerte- og karsykdommer er høyere i land med lav inntekt, mente forskrne at det var behov for å sammenligne behandlinger og resultater mellom kvinner og menn i både høy-, mellom- og lavinntektsland. 

Store forskjeller mellom fattig og rik
Studien viser at menn med hjerteinfarkt oftere fikk invasiv behandling enn kvinner, men at til tross for dette var kvinnene som klarte seg best etter et hjerteinfarkt.

Der forskerne imidlertid finner den store forskjellen i prognose etter hjerteinfarkt, er mellom fattige og rike land: For begge kjønn i lavinntektsland som Bangladesh, India og Pakistan, dør cirka 40 prosent innen 30 dager av et hjerteinfarkt eller hjerneslag, mens den tilsvarende andelen for høyinntektsland som Sverige og Canada er under 10 prosent.

PURE-studien inkluderer deltakere fra Argentina, Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, De forente arabiske emirater, India, Iran, Canada, Kasakhstan, Kina, Kirgisistan, Malaysia, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabia, Sverige, Sør-Afrika, Tanzania, Tyrkia, Uruguay og Zimbabwe. Studien er ledet fra Canada.

Powered by Labrador CMS