Helseangst forbundet med økt risiko for hjertesykdom

Selv når det ble justert for kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, var det en sammenheng mellom helseangst og dårligere hjertehelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Resultatene av den norske undersøkelsen er nylig publisert i BMJ Open.

I løpet av 12 år utviklet 6,1 prosent av personer med helseangst iskemisk hjertesykdom, som angina eller hjerteinfarkt. Til sammenligning gjaldt dette 3 prosent av personene med lav skår på helseangst.

Når forskerne korrigerte for kjente risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom, ble risikoen redusert, men fremdeles signifikant høyere.

Personer med helseangst hadde drøyt 1,7 ganger høyere risiko for å få en hjerte- og karsykdom enn personer som ikke hadde helseangst.

Justerte for angst
Personer med helseangst er definert som de i generell befolkning med 10 prosent høyest skår på selvrapporteringsinstrumentet Whiteley Index.

Førsteforfatter av studien er Line Iden Berge, forsker ved Universitetet i Bergen og konstituert overlege ved Kronstad DPS.

– Når vi justerte for angst, fant vi ikke lenger noen sammenheng mellom helseangst og iskemisk hjertesykdom. Dette tolker vi som at den økte risikoen kan tilskrives effekten av – noe som er godt kjent i litteraturen for øvrig, sier Line Iden Berge til Dagens Medisin.

Forskerne brukte kartleggingsverktøyet HADS-a (Hospital Anxiety Depression Scale, Anxiety) som et generelt mål for angst.

Begrensninger
Data er fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) en befolkningsstudie utført mellom 1997 og 1999. Disse dataene er koblet med data for sykehusinnleggelser fra CVDNOR, et prosjekt for kardiovaskulære samt dødsmeldinger som skyldes kardiovaskulær sykdom.

Forskerne påpeker svakheter ved den prospektive studien, som blant annet en svarrespons på 63 prosent. Samtidig viser de til at ved slike helseundersøkelser er det også en mulighet for at en økt sykdomsrisiko faktisk vill vært enda høyere dersom svarresponsen hadde vært 100 prosent.

Helseangst var forbundet med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som diabetes, lavt utdanningsnivå og det å leve alene. Selv om artikkelforfatterne har justert for dette i analysene, utelukker de ikke at disse faktorene også kan påvirke risikoen for hjertesykdom.

Forskerne har også forsøkt å justere for en reell helseangst ved å ekskludere personer som opplevde å få en hjerte- og karsykdom det første året etter inklusjon i studien.

Videre utredning
Line Iden Berge til at sammenhengen mellom angst og økt risiko for hjertesykdom er godt kjent også fra andre studier.

– Hvordan kan resultatene deres brukes i en klinisk hverdag?

– Vi mener studien vår bekrefter at angst, herunder helseangst, har negative konsekvenser for hjertehelsen. Behandlingen må primært rettes mot angstlidelsen og videre utredning med tanke på somatisk sykdom må begrenses, svarer Line Iden Berge.

Powered by Labrador CMS