ATRIEFLIMMER: I studien så de på hvor mange som hadde atrieflimmer da de ble innlagt med hjerteinfarkt. Det viste seg at elleve prosent av de med akutt hjerteinfarkt hadde atrieflimmer. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Under halvparten stod på slagforebyggende behandling da de ble innlagt

– Det er en klar anbefaling i internasjonale retningslinjer om å gi den behandlingen dersom man har atrieflimmer og flere risikofaktorer for hjerneslag, sier overlege Jarle Jortveit. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Studien, som er publisert i tidsskriftet BMJ Open Heart, tar utgangspunkt i data fra Norsk hjerteinfarktregister i perioden 2013 til 2019. 

– Vi så på hvor mange som hadde atrieflimmer da de ble innlagt med hjerteinfarkt. Det viste seg at elleve prosent av de med akutt hjerteinfarkt hadde atrieflimmer, sier overlege og førsteforfatter Jarle Jortveit. 

Forebyggende behandling
Jortveit peker på tre viktige funn. Mange av de som har atrieflimmer vet ikke om det og får derfor ikke slagforebyggende behandling.

Det en bedring i bruk av blodfortynnende behandling, men fremdeles er det mange som ikke får det. I studien kommer det også fram at selv om det er anbefalt å bruke nyere typer medisiner, så er det fremdeles en del som blir stående igjen på det Jortveit omtaler som gammeldags behandling. 

– Vi ser at det fremdeles er en del som får Marevan til tross for at retningslinjene anbefaler nyere behandlinger. I 2013 var det Marevan som dominerte fullstendig, men etter hvert har nyere legemidler overtatt. Likevel er det rundt ti prosent som står på Marevan fremdeles.

Overlegen forteller at blant de pasientene som burde hatt slagforebyggende behandling, var det under halvparten av de som stod på antikoagulasjonsbehandling da de ble innlagt.

– Det er et interessant funn at så mange hadde atrieflimmer uten å få behandling for det.

Økt risiko for hjerneslag
I studien så de på hvor mange av pasientene som startet behandling med blodfortynnende medisin da de ble innlagt med hjerteinfarkt.

Jortveit forklarer at tidligere har gjort en tilsvarende studie. Da så de at altfor få av pasientene med påvist hjerteinfarkt og atrieflimmer fikk denne behandlingen.

– Tanken med dette studiet var å se om det var blitt bedre siden da. I 2013 fikk 55 prosent blodfortynnende behandling, mens i 2019 var andelen 78 prosent. Men fremdeles er det altså 22 prosent som ikke får det.

Dersom man har atrieflimmer har man betydelig økt risiko for hjerneslag ved at det dannes blodpropper i hjertet. Blodfortynnende behandling er en effektiv beskytter mot det.

– Det er en klar anbefaling i internasjonale retningslinjer om å gi den behandlingen dersom man har atrieflimmer og flere risikofaktorer for hjerneslag, understreker Jortveit. 

Powered by Labrador CMS