STUDIE: I samarbeid med forskere fra England, Finland, Sverige og USA har forskerne ved UiB publisert en studie som inkluderer data fra nesten 4,5 millioner fødsler og søsken-kontroller. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

STUDIE: I samarbeid med forskere fra England, Finland, Sverige og USA har forskerne ved UiB publisert en studie som inkluderer data fra nesten 4,5 millioner fødsler og søsken-kontroller. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Studie: Avviser sammenheng mellom epidural ved fødsel og utvikling av autisme

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) tilbakeviser tidligere funn fra en amerikansk studie. 

I en amerikansk studie, publisert i 2020 i tidsskriftet Jama Pediatrics, ble det antydet at bruk av epidural ved fødsel kunne føre til autismespekterforstyrrelser hos barnet.

Forskere ved Universitetet i Bergen tilbakeviser nå funnene fra den tidligere studien og konkluderer med at kvinner som skal føde, eller har født, ikke trenger å bekymre seg for at epidural smertelindring ved fødsel kan føre til at barnet senere utvikler autisme eller ADHD.

I samarbeid med forskere fra England, Finland, Sverige og USA har forskerne ved UiB publisert en studie som inkluderer data fra nesten 4,5 millioner fødsler og søsken-kontroller. I studien sammenlignet de personer som har fått epidural med ikke-eksponerte søsken som deler gener og oppvekstmiljø.

UiB-forskerne peker på flere svakheter i den amerikanske studien. 

– Et hovedpoeng var at studien ikke tok godt nok hensyn til konfundering, altså at det kunne være utenforliggende forhold som både førte til økt risiko for epiduraleksponering og økt risiko for at barnet utviklet autismespekterforstyrrelse, uttaler førsteforfatter Tor-Arne Hegvik, i en pressemelding fra UiB. 

Forskerne viser også at den amerikanske studien fra 2020 ikke tok godt nok hensyn til konfundering fra familiære faktorer.

Powered by Labrador CMS