– Forsterker akademiske forskjeller mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Thomas Mildestvedt, fagområdeleder for Faggruppen for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og fastlege, er bekymret for at avviklingen av gaveforsterkningsordningen ikke bare reduserer forskningsaktivitet, men også vil gå ut over motivasjon til ansatte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

ØKER: – Det gir en alvorlig reduksjon i vår aktivitetsmulighet, og forsterker de akademiske forskjellene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Fagområdeleder for Faggruppen for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og fastlege, Thomas Mildestvedt. Foto: Privat
ØKER: – Det gir en alvorlig reduksjon i vår aktivitetsmulighet, og forsterker de akademiske forskjellene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Fagområdeleder for Faggruppen for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og fastlege, Thomas Mildestvedt. Foto: Privat

Stortinget bevilget ikke penger til gaveforsterkningsordningen i statsbudsjett for 2021. Ordningen ble dermed avviklet fra nyttår. Gaveforsterkningsordningen gjorde det mulig å søke om statlig gaveforsterkning på opptil 25 prosent av private gaver på minst tre millioner kroner til langsiktig, grunnleggende forskning.

Gaveforsterkningsordningen ble første gang innført i 2006 og avviklet i 2012. Den ble gjeninført i 2014 og avviklet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.

– Hvilke konsekvenser har avvikling av gaveforsterkningsordningen for dere?

– Vårt budsjett er stort sett bundet opp av lønnskostnader. Kostnader til forskningsaktivitet blir rammet av dette. Utgifter til datainnsamling, veiledning og særlig faglig formidling, sier Mildestvedt til Dagens Medisin.

– Det er stor etterspørsel etter allmennmedisinsk akademisk kompetanse, og man inviteres med i ulike prosjekter. Men dette rammer aktivitetsbudsjettet hardt.

– Over 50 prosent av driftsmidlene til akademisk aktivitet i vår faggruppe har vært drevet med støtte fra denne ordningen. Ordningen har gitt oss muligheten til å kunne tenke langsiktig. Nå forsvinner både fleksibilitet og muligheter.

– Våre ansatte jobber mye utover det som kan forventes i deres stillinger og slike store innstramninger går utover motivasjonen i tillegg til aktiviteten.

– Må knipe inn på alt

– Det gir en alvorlig reduksjon i vår aktivitetsmulighet, og forsterker de akademiske forskjellene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Hva gjør dere nå?

FORSTÅR: – Jeg forstår at det er dumt for de som hadde regnet med denne ordningen og som nå ikke får gleden av den, skriver statssekretær Aase Marthe Horrigmo i en e-post. Foto: Marte Garmann
FORSTÅR: – Jeg forstår at det er dumt for de som hadde regnet med denne ordningen og som nå ikke får gleden av den, skriver statssekretær Aase Marthe Horrigmo i en e-post. Foto: Marte Garmann

– Vi har noe gaveforsterkningsmidler igjen, så det må vi se på hvordan vi skal bruke. Vi håper å få på plass andre løsninger, vi får se. Vi må knipe inn på alt.

– Det er ønskelig at allmennmedisin engasjerer seg på forskjellige områder, nå forsvinner gjerne de mindre, men viktige områdene man ønsker å engasjere seg i.

– Hvis det er slik at man tror ordningen ikke har hatt effekt, så er det rart at man ikke har etterspurt hvilken rolle den har hatt.

– Forskning nedprioriteres

Det var Allmennmedisinsk forskningsfonds Forskningsnytt som omtalte hvordan avvikling av ordningen rammer allmennmedisinsk forskning, først.

Til Forskningsnytt uttaler Jørund Straand, forskningsleder for Allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo, at avvikling av gaveforsterkningsordningen innebærer et tap på nesten to millioner kroner i 2021. Straand uttaler at det vil ha store negative konsekvenser for forskningen.

– Avvikling av gaveforsterkningsordningen betyr at forskning nedprioriteres, ordningen må gjeninnføres. Allmennmedisinsk forskning er allerede sterk underfinansiert, og for femte år på rad, kom det heller ikke i år økte midler i statsbudsjettet, uttaler Marte Kvittum Tangen, styreleder i Allmennmedisinsk forskningsfond og leder av Norsk forening for allmennleger til Forskningsnytt.

– Vanskelig å dokumentere

Det var Forskningsrådet som forvaltet gaveforsterkningsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Dagens Medisin har vist Kunnskapsdepartementet tidligere omtalt Edvard Mosers uttalelser om konsekvenser av avviklingen, samt Thomas Mildestvedt, Jørund Straand og Marte Kvittum Tangens uttalelser om konsekvenser av avviklingen av gaveforsterkningsordningen, og stilt følgende spørsmål:

– Hvorfor ble gaveforsterkningsordningen avviklet?

– Hvorfor er det ikke gjort en uavhengig evaluering av ordningen før avvikling?

– Hva sier dere til utsagnene om de konsekvenser avvikling av gaveforsterkningsordningen har?

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo, svarer følgende på e-post:

– Regjeringen foreslo å avvikle gaveforsterkningsordningen i forbindelse med årets statsbudsjett. Bakgrunnen er en helhetlig vurdering av at det er vanskelig å dokumentere at ordningen faktisk førte til gaver som ellers ikke ville blitt gitt.

– Jeg forstår at det er dumt for de som hadde regnet med denne ordningen og som nå ikke får gleden av den. Men som med alle andre poster på statsbudsjettet varslet regjeringen denne endringen i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i oktober og som ble vedtatt i Stortinget før jul.

Powered by Labrador CMS