I tre tidsperioder ble det stilt ulike krav til de som skulle jobbe på operasjonsstuen. Bildet til venstre: Ingen krav til hårnett/frakk med lange ermer. Midten: Krav til å ha frakk med lange ermer. Høyre: Krav til både hårnett/frakk med lange ermer. Foto: JAMA Network

Beskyttelsesklær på operasjonsstuen ga ikke færre infeksjoner

At operasjonspersonale benyttet beskyttelsesfrakk og hårnett påvirket ikke risikoen for at pasientene ble rammet av infeksjoner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Det konkluderer en amerikansk studie som inkluderte all kirurgisk virksomhet ved Birmingham university hospital, totalt 34 042 pasienter.
Studien er publisert i JAMA Surgery, og også omtalt i svenske Dagens Medicin nylig.

I de første åtte månedene av studien ble det ikke gitt anbefalinger om at operasjonspersonalet skulle benytte hårnett eller en beskyttelsesfrakk med lange ermer under operasjonene. I de neste seks månedene stilte man krav til personalet om å benytte frakken med lange ermer, og deretter fulgte en periode hvor det var krav om både hårnett og en slik beskyttelsesfrakk.

Målet for studien var å få svar på om kombinasjonen av hårnett og frakk med lange ermer kunne være effektive tiltak for å redusere postoperative infeksjoner.

Forskerne fant ingen signifikant forskjell i andelen infeksjonstilfeller, denne var i snitt 0,94 prosent totalt sett, i de tre tidsperiodene. Det var det heller ingen forskjell i totaldødelighet, postoperativ sepsis eller sårrupturer; at såret sprekker før det er helet.

Imidlertid har ikke forskerne kunnet kontrollere hvor mange som brukte hårnett og jakke under perioden dette ikke var obligatorisk. De kunne heller ikke kontrollere hvordan andre rutiner på hygiene ble fulgt. Dette er svakheter ved studien som forskerne selv oppgir i artikkelen.

De fant også at beskyttelsestiltakene heller ikke var kostnadseffektive; forskerne skriver at det ble kjøpt inn beskyttelsesfrakker for 264 760 dollar de første månedene av studien.

Powered by Labrador CMS