GLAD: En av de syv som har fått penger er OUS-overlege Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter. Arkivfoto.  Foto:
GLAD: En av de syv som har fått penger er OUS-overlege Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter. Arkivfoto. Foto:

135 millioner til forskning på behandling

Forskere i Trondheim, Oslo og Bergen er tildelt til sammen 135 millioner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det er Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) som har tildelt forskningsmidlene.
Fire av prosjektene koordineres fra Oslo universitetssykehus, to fra St. Olavs hospital i Trondheim og et fra Helse Bergen. Hvert prosjekt får mellom 15 og 20 millioner kroner.

Beinmargskreft
En av de syv som har fått penger er OUS-overlege Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter. Han er tildelt 20 millioner til REMNANT-studien, der man skal finne ut hvordan man så tidlig som mulig skal komme inn med behandling når pasienten har tilbakefall, og om dette kan bedre overlevelsen.

– Vi planlegger en stor nasjonal studie, der vi inkluderer alle yngre med sykdommen og randomiserer dem til å begynne med tilbakefallsbehandling som idag, eller på et tidligere tidspunkt. Vi tenker å inkludere 352 personer i studien, sier Schjesvold til Dagens Medisin.

Disse har fått forskningsmidler:

Fecal Transplantation for Primary Clostridium Difficile Infection

Oslo universitetssykehus HF/ Michael Bretthauer

19.89

Urine based surveillance of bladder cancer patients.

Oslo universitetssykehus HF/ Guro Elisabeth Lind

19.96

The ReSScue study; a randomized controlled phase I/II trial to explore clinical and mechanistic effects of transplanting a standard cultivated gut microbiome in patients with Systemic Sclerosis

Oslo universitetssykehus HF/ Øyvind Molberg

19.00

The REMNANT study – Does early treatment of relapse increase survival in myeloma?

Oslo universitetssykehus HF/ Fredrik Hellem Schjesvold

20.00

Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain: A randomized controlled efficacy and mediator study.

St. Olav’s hospital HF/

Petter Christian Borchgrevink

19.94

The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction – NOREx.

St. Olav’s hospital HF/

Kaare Bønaa

 

20.00

Proteasome blockade to sensitize glioblastoma with unmethylated MGMT promoter to temozolomide chemotherapy: Phase II multicenter clinical trial.

Helse Bergen HF/

Dorota Goplen

 

15.78

- Dette er tredje tildeling i regi av KLINBEFORSK.  Programmet anerkjennes nå av fagmiljøene som et sentralt virkemiddel for å øke antallet nasjonale, kliniske studier, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF, i en pressemelding.

  • KLINBEFORSK skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om å delta i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning.
  • Prosjekter finansiert av programmidlene skal legge vekt på deltagelse av pasienter fra alle helseregioner.
  • Brukerne skal medvirke i prosjektene.


En internasjonal fagkomité har vurdert 32 søknader etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av fageksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. De fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene vedtok komiteens innstilling mandag.

Powered by Labrador CMS