TAKKER: Trond Dehli, overlege ved gastrokirurgisk avdeling i Universitetssykehuset i Nord-Norge, takker for prisen på vegne av kollegiet i Nord-Norge.  Foto: UNN

TAKKER: Trond Dehli, overlege ved gastrokirurgisk avdeling i Universitetssykehuset i Nord-Norge, takker for prisen på vegne av kollegiet i Nord-Norge. 

Foto: UNN

Kvalitetspris til tarmkreftsamarbeid i nord

Legeforeningens kvalitetspris for 2020 går til arbeidet med å forbedre tarmkreftkirurgien i Nord-Norge. – Et uttrykk for at vi gjør noe riktig og viktig, sier UNN-overlege Trond Dehli, på vegne av kollegiet i Helse Nord.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten for 2020 går til et nettverkssamarbeid mellom sykehusene i Helse Nord, som jobber for å bedre kvaliteten på tarmkreftkirurgien i regionen. Prisen er på 50.000 kroner:

– Vi setter veldig stor pris på å få slik oppmerksomhet. Prisen er først og fremst en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet. Vi synes prisen er en støtte for at vi gjør noe riktig og viktig med dette arbeidet, sier Trond Dehli, overlege ved gastrokirurgisk avdeling i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), ifølge en pressemelding.  

Langvarig strid
Kvaliteten på tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset har vært debattert i over to år, i kjølvannet av at Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut i Kreftregisterets årlige statistikk om postoperativ dødelighet etter kirurgi, som ble publisert 30. september 2019. 

Den 12. januar 2020 ble det vedtatt å avlyse alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, med umiddelbar virkning. Men operasjonene ble gjenopptatt kort tid etter.

Klimaet på Helgeland ble ikke bedre av at helse- og omsorgsminister Bent Høie i januar 2020 bestemte at Nye Helgelandssykehuset skal være ett sykehus, fordelt på to lokasjoner, med hovedsykehus i Sandnessjøen.

Har skapt uro
Da de dårlige resultatene ble kjent, satte Helgelandssykehuset i gang en granskning av egen virksomhet inne tarmkreftkirurgi. Tre eksterne eksperter ble hentet inn, og to av disse pekte på alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen.  

Saken har skapt uro i Helgelandssykehuset og styret har behandlet bekymringer om arbeidsmiljøet. Det hele akkumulerte i at styret i Helse Nord RHF besluttet midlertidig flytting av all planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset.

Prisen er først og fremst en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet. Trond Dehli, overlege UNN

Samtidig satte de tre eksterne ekspertene seg ned sammen og kom fram til en felles anbefaling om at kirurgi for tykktarmskreft bør snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland.

Kvalitetsarbeid
Parallelt med dette har det foregått et kvalitetsarbeid, initiert av fagmiljøet innenfor tykktarmskirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som involverer alle sykehusene i Helse Nord. Det er dette arbeidet som nå er tildelt kvalitetsprisen. 

Trond Dehli ved UNN jobber sammen med kolleger ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset i et nettverk der målet er å øke kvaliteten på den kirurgiske behandlingen som utføres i nord.

– Kirurgien i nord er i stor grad desentralisert, med mange små sykehus langt fra hverandre. Helse Nord har et ønske om å bidra til spredning av kunnskap, bidra til forbedring og støtte til lokalsykehusene i den jobben de gjør. Det ble derfor opprettet et prosjekt der nesten alle kirurger som behandler tykktarmskreft i Helse Nord har deltatt, sier Dehli, ifølge pressemeldingen.  

Arbeidet har bestått i at kirurgene fra de ulike sykehusene har besøkt sine kolleger ved de andre sykehusene som utfører tykktarmskirurgi. De har både hatt besøk inne på operasjonsstua ved utføring av tykktarmskirurgi, og faglige diskusjoner.

Skal ta modellen videre
Nå jobber Dehli og hans kolleger med å gjøre ferdig studien som beskriver prosjektet og beskriver resultatene.

I tillegg er de kommet i gang med en nettverksgruppe som skal fokusere på brokk-kirurgi, og som bruker samme nettverksmodell.

Det kan også bli flere slike nettverksgrupper senere, med nye fokusområder, opplyses det i pressemeldingen

Powered by Labrador CMS