INFORMERE PASIENTER: – Når diagnose er stilt kan dette være nyttig informasjon å gi, det koster heller ikke mye sier Ingrid Anne Lie, førsteforfatter av studien.

Foto: Skjermdump/privat

Studie: Røyking har en negativ effekt på sykdomsforløpet ved MS

Forskere ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus har fulgt opp pasienter med multippel sklerose (MS) over en periode på ti år, lengre enn tidligere demonstrert. De har undersøkt atrofi i de ulike hjerneregionene. Funnene støtter opp under tidligere funn; at røyking påvirker sykdomsforløpet negativt.

– Man skal ikke være moraliserende, personer med kroniske sykdommer har rett til å ta egne valg. Men de har også rett på grundig informasjon om hva som kan påvirke sykdommen.

Det sier førsteforfatter av studien og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, Ingrid Anne Lie til Dagens Medisin.

Studien er en oppfølgingsstudie av 85 pasienter med attakkpreget MS-sykdom (RRMS) som opprinnelig deltok i en studie på omega 3-fettsyrer gjennomført ved totalt 13 studiesentre på midten av 2000-tallet. Etter ti år ble deltagerne invitert til oppfølging.

Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation publiserte nylig nettversjon av studie-artikkelen.

Røykere testet dårligere

Ved oppfølgingsbesøket ble det gjennomført MR undersøkelse av hjernen, og kliniske undersøkelser som kognitive og gangtester ble repetert. Statistiske tester ble gjennomført to ganger og korrigert for alder, kjønn, vaskulære sykdommer og andre risikofaktorer.

– Vi hadde to måter å definere røykerne på; ved å måle kotininnivå i blodet, og pasientrapportert røyking, pasienter som oppga å ha røykt i kløpet av de siste ti årene ble definert som røykere.

Forskerne fant at deltagerne som hadde røykt har lavere volum av hvit og dyp grå substans, samt høyere T2 lesjonsvolum etter 10 år, mål som kan knyttes til økt fysisk og kognitiv funksjonssvikt for pasienter med MS. Pasientene som hadde røykt hadde også dårligere gangfunksjon, og større nedgang i kognitiv funksjon.

– Altså fant vi at røyking er assosiert med mer hjerneatrofi (svinn/reduksjon av celler eller organ ved tap av substans eller volum) og økt klinisk funksjonshemming.

Lie sier studien er relativt liten, noe som kan forklare det hun beskriver som beskjedne assosiasjoner med målene på funksjonssvikt.

– Det hadde vært spennende å gjentatt undersøkelsene I en større pasientgruppe, for å se om assosiasjonene hadde blitt sterkere, spesielt for de kliniske funksjonsmålene.

– Nyttig informasjon å gi pasienter

Lie, som også er LIS-lege på nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, sier funnene støtter opp under det man vet en del om fra før.

– At røyking påvirker forløpet negativt. Vi viser dette over en lengre periode enn hva som er demonstrert tidligere. Det er det som er spesielt med vår studie, den lange oppfølgingstiden, og at vi har sett spesifikt på atrofi i de ulike hjerneregionene, og ikke kun på totalt hjernevolum.

 Hun sier konsekvensene av røyking er noe MS-pasienter kan få informasjon og rådgivning om.

– Når diagnose er stilt kan dette være nyttig informasjon å gi, det koster heller ikke mye. Kanskje kan man gi hjelp til røykeslutt.

Powered by Labrador CMS