KRAFTIG ØKNING: Fra 2010 til 2020 var det en kraftig økning i pasienter som fikk behandling for avhengighet av opioider. 

 
Foto: Getty Images

FHI: Antallet opioid-avhengige pasienter har økt med 65 prosent på ti år

Antallet pasienter med opioid-diagnose økte med 65 prosent fra 2010 til 2020. Totalt økte antallet pasienter i behandling for narkotikaproblemer med 22 prosent.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Totalt 18.203 pasienter var i behandling med en avhengighetsdiagnose for rusmiddelproblemer i 2020, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I 2010 ble 5412 personer behandlet for bruk av opioider, mens antallet hadde økt til 8954 ti år senere. Dette er den største pasientgruppen etterfulgt av cannabis-pasienter.

Fra 2010 til 2018 økte antallet pasienter med cannabisdiagnoser med 44 prosent, men fra 2018 til 2020 har det vært en nedgang på 14 prosent til 3.189 pasienter.

De yngste brukte cannabis

Blant dem som kom i behandling for første gang i 2020, var cannabis-diagnose vanligst (33 prosent). Dette var dessuten de klart yngste av nye pasienter i behandling. Over halvparten var under 25 år, og 72 prosent var under 30 år.

Blant nye pasienter med en opioiddiagnose var 62 prosent over 40 år.

Bare syv prosent av dem som var i behandling for bruk av opioider, var i 20-årene. Den største andelen av dem som var 60 år eller eldre, var i behandling for bruk av beroligende legemidler (sedativer) med 18 prosent.

Flest menn

70 prosent av pasientene i behandling for rusmiddelproblemer i 2020 var menn, og de var i overvekt for alle hoveddiagnoser, ifølge FHI.

Størst overvekt var det i behandling for kokain-problemer, der 87 prosent av pasientene var menn. Andelen har vært stabil i perioden 2010 til 2020.

Kvinner utgjorde 20 prosent av de nye cannabis-pasientene i 2020 og 42 prosent av de nye pasientene med opioider som hoveddiagnose.

De som bruker mye narkotika

FHI har også foretatt beregninger av hvor mange i Norge som bruker mye narkotika.

I 2019 var antallet sprøytebrukere beregnet til rundt 8.500 personer. Det er imidlertid et usikkerhetsintervall fra 7100 til 10.000 personer.

Høyrisikobruk av cannabis er beregnet til å omfatte 0,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen 16–64 år. Dette tilsvarer 13.800 personer, med et usikkerhetsintervall fra 8.000 til 19.500, i 2020.

Beregningen baserer seg på spørreundersøkelser i befolkningen, og estimatet kan bli for lavt dersom personer med en risikofylt bruk av cannabis er mindre tilbøyelig enn andre til å delta i spørreundersøkelser, påpeker FHI.

Personer som oppgir at de har brukt cannabis i mer enn 20 dager de siste 30 dagene før undersøkelsen, blir definert som høyrisikobrukere.

Powered by Labrador CMS