UNGE: – Vi ser at dette i stor grad er unge og velutdannede mennesker som antakelig tror festrøyking går greit. Vi trenger å nå fram med informasjon til denne gruppen, sier professor Maja-Lisa Løchen. Foto:
UNGE: – Vi ser at dette i stor grad er unge og velutdannede mennesker som antakelig tror festrøyking går greit. Vi trenger å nå fram med informasjon til denne gruppen, sier professor Maja-Lisa Løchen. Foto:

Festrøyking øker risikoen for død

Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Andelen festrøykere eller av-og-til-røykere i Norge er nokså stabil, mens andelen dagligrøykere går ned.

– Festrøykerne er yngre og mer velutdannede enn de som er dagligrøykere. Det virker som om de ikke skjønner at dette med festrøyking kan ha meget alvorlige helsemessige konsekvenser, sier Maja-Lisa Løchen, professor i forebyggende medisin ved UiT, Norges arktiske universitet.

Dødelighet etter 15 år
I en ny studie som er publisert i BMJ Open, har hun og hennes kolleger samlet inn opplysninger om røykevanene til 4.020 kvinner og 3.033 menn i alderen 30-89 år. Dataene ble samlet inn i 2001, og i 2015 så man på dødeligheten til disse personene.

7 prosent av deltakerne var av-og-til-røykere.

– Etter at vi hadde justert for andre faktorer, fant vi at av-og-til-røyking økte dødeligheten med 38 prosent etter 15 år, sammenlignet med de som aldri hadde røykt, sier Løchen.

Kreft og hjerte
Den vanligste dødsårsaken var kreft, med hjerte- og karsykdom som nummer to.

Forskerne har ikke data på hvor mange sigaretter av-og-til-røykerne røyker i uken. De har selv definert at de røyker iblant, men ikke hver dag.

– Vi ser at det er verre å røyke en gang iblant enn å være en eks-røyker. Eks-røykerne hadde 18 prosent høyere risiko for død etter 15 år, påpeker hun.

Høy risiko for røykere
Dagligrøykerne hadde over dobbelt så høy risiko for død etter 15 år som ikke-røykerne.

I rapporten Sykdomsbyrde i Norge i 2015 beregner Folkehelseinstituttet at om lag 6.300 dødsfall i Norge kunne tilskrives røyking i 2015. Andelen dagligrøykere er nå 12 prosent i Norge, og synker stadig.

– Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall i befolkningen under 70 år, og utgjør 20 prosent av dødsfallene. Det er også den største risikofaktoren for tapte leveår i befolkningen, sier Løchen.

Informasjon
Løchen sier resultatene fra studien gir grunn til bekymring.

– Vi ser at dette i stor grad er unge og velutdannede mennesker som antakelig tror festrøyking går greit. Vi trenger å nå fram med informasjon til denne gruppen, sier hun.

Løchen påpeker at Helsedirektoratet i 2013 hadde en kampanje rettet mot festrøyking.

– Men i ettertid er dette blitt litt glemt av myndighetene. Kanskje er det på tide med en ny kampanje? Media er også viktige, og tobakkspakkene bør merkes med at også festrøyking er farlig, sier Løchen.

Ingen konkrete planer om tiltak
Avdelingsdirektør Jakob Linhave i avdeling miljø og helse sier Helsedirektoratet vil fortsette å ha fokus på av-og-til-røykere.

– Men vi prioriterer satsingen på dagligrøykere, sier Linhave.

Han opplyser at andelen av-og-til-røykere ligger på 9 prosent, dette tilsvarer om lag 390.000 personer, mens 510.000 personer røyker daglig.

– Vi forsøker å nå alle som røyker med informasjon om helserisiko og sluttehjelp. Vi vil også vurdere målrettede tiltak mot av-og-til-røykere, men dette er ikke konkretisert ennå, sier Linhave.

Powered by Labrador CMS