BEKYMRET: Kommuneoverlege Cato Innerdal mener FHI ikke lengre vil være like «tilstede» i den offentlige dialogen om blant annet smittevern og folkehelse.  Foto: Privat

BEKYMRET: Kommuneoverlege Cato Innerdal mener FHI ikke lengre vil være like «tilstede» i den offentlige dialogen om blant annet smittevern og folkehelse. 

Foto: Privat

Kommuneoverlege kaller FHI-kutt en risikabel prosess

FHI vil miste 300 årsverk, både midlertidige og fast ansatte, med regjeringens budsjettforslag. – Jeg tror ikke man overskuer de reelle konsekvensene før det er for sent, sier Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune.

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at Folkehelseinstituttet (FHI) får om lag 400 millioner kroner mindre i 2023 enn i 2021. 

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg innebærer det et kutt på omtrent 300 årsverk og en reduksjon i drift på 100 millioner kroner.

– Nedskjæringene vil helt sikkert innebære at FHI-ansatte med svært viktig kompetanse må slutte, sier kommuneoverlege Cato Innerdal, og legger til at dette er kompetanse som er vanskelig å erstatte. 

– Kompetansen er erfaringsbasert gjennom pandemiarbeid og tett kontakt med kommunene og kommuneoverlegene.

Mister spisskompetanse

I en kronikk i VG har Innerdal og flere kommuneleger uttrykt bekymring for konsekvensene av nedskjæringene ved FHI:

«Folkehelseinstituttet (FHI) har vært en viktig premissleverandør og samarbeidspartner for oss kommuneoverleger i beredskapsarbeidet under hele pandemien. Derfor uttrykker vi nå stor bekymring over det som skjer ved Folkehelseinstituttet» skriver kronikkforfatterne. 

Innerdal mener de ikke ville klart å håndtere pandemien på samme måte uten dialogen med FHI. 

– Det var kun én instans jeg kunne henvende meg til 24-7 for å diskutere vanskelige faglige problemstillinger. Det var FHI. Der fikk vi snakke med kolleger som sent og tidlig, hverdag og helg gjorde sitt beste for å hjelpe oss som hver for oss sto ute i kommunene med problemstillinger vi aldri før hadde møtt.

Han beskriver FHI-kollegene som deres ryggdekning og skulderstøtte når det blåste som verst. 

– Ved at vi mister disse kollegene så vil det få konsekvenser for innbyggerne i våre kommuner, både direkte og indirekte.

Kommuneoverlegene frykter at «nedbemanningen vil rasere et veletablert fagmiljø som nyter stor tillit etter to krevende år med pandemi», og at «underkapasitet når det gjelder ansvar og oppgaver på sikt vil føre til en betydelig hjerneflukt fra Folkehelseinstituttet».

Kommuneoverlegen mener FHI ikke lengre vil være like «tilstede» i den offentlige dialogen om blant annet smittevern og folkehelse. 

– Indirekte ved at kommunene og kommuneoverlegene mister den poolen med spisskompetanse som FHI representerer.

En spisskompetanse som alle er avhengige av, og kanskje særlig de minste kommunene, understreker han. 

– Det er en risikabel prosess man nå har satt i gang. Jeg tror ikke man overskuer de reelle konsekvensene før det er for sent. Og hva har vi da lært av pandemien?

Powered by Labrador CMS