NOE NEDGANG: Prisøkningen førte til en tre prosent relativ nedgang i forekomsten av overvekt og fedme i løpet av to år etter innføringen av avgiften. ILLUSTRASJONSFOTO. Foto: GettyImages

NOE NEDGANG: Prisøkningen førte til en tre prosent relativ nedgang i forekomsten av overvekt og fedme i løpet av to år etter innføringen av avgiften. ILLUSTRASJONSFOTO.

Foto: GettyImages

Dette er helseeffektene av dyrere sukkerbrus

Overraskende tall om prisendring og overvekt.

Publisert

Å øke skattene på sukkerholdige drikker, for å forebygge ungdomsfedme, har blitt foreslått- og så langt innført i åtte store byer i USA og i 44 andre land.

Innførte sukkerskatt
Norge er blant disse. Mexico gikk så langt som å innføre en skatt på nesten 10 prosent på drikke med tilsatt sukker.

Til dags dato finnes det få kvalitetsstudier som har sett på effekten av prisregulering av sukkerholdig drikke, og forekomsten av overvekt og fedme.

I denne studien, først publisert i JAMA Pediatrics, så forskerne nærmere på om prisendringen igjen førte til endringer i ungdommens vekt. Man så derfor på vekten til ungdommer i ulike byer med ulike priser på sukkersøte drikker, før og etter innføringen av sukkerskatten.

Studien er også omtalt av NHI.

Studien viste at før 2014 var 46 prosent av ungdommene overvektige, eller hadde det som defineres som fedme. Prisøkningen førte til en tre prosent relativ nedgang i forekomsten av overvekt og fedme i løpet av to år etter innføringen av avgiften. BMIen var dermed 0,59 lavere. Man fant dog ikke lignende endringer blant guttene.

FHI advarer
Totalt 12 654 ungdommer i alderen 10-18 år fra 39 ulike byer i Mexico inngikk i studien.

Konklusjonen er at økt pris på sukkerholdige varer var forbundet med mindre overvekt blant jenter, men ikke gutter. Det var dog snakk om små forbedringer, som ble hyppigst observert blant de med høy overvekt, og i byer hvor skatteleggingen var på det høyeste.  

FHI har tidligere advart mot at en reduksjon i avgifter på usunne matvarer kan forverre utviklingen i overvekt og fedme i den norske befolkningen.

I Norge ble sukkeravgiften innført allerede i 1922, og to år senere kom avgiften på kullsyreholdige drikkevarer. I 1987 ble det innført avgift på kullsyrefrie søtede drikkevarer, og fra 2007 omfattet denne alle drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff.

Dagens Medisin og NHI er organisert under samme ledelse.

Powered by Labrador CMS