TILTAKSPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner vil be Stortinget om å si ja til den første tiltakspakka for å få bukt med koronaviruset. Her fotografert sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Foto:
TILTAKSPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner vil be Stortinget om å si ja til den første tiltakspakka for å få bukt med koronaviruset. Her fotografert sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto:

Åpner for å be pensjonerte leger komme tilbake på jobb

Regjeringen vil be Stortinget om å sikre nødvendig tilgang på legemidler og ressurser, både medisinske og menneskelige.  

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

- Vi er inne i en alvorlig situasjon, der bildet endrer seg fra dag til dag, og noen ganger fra time til time. Det viktigste er å stoppe smitten og ta vare på liv og helse. 

Slik innledet finansminister Jan Troe Sanner sin redegjørelse om hvilke tiltak regjeringen vil legge fram for Stortinget for å begrense koronasmitte og sørge for god kapasitet i helsevesenet. 

Regjeringen har i dag lagt frem to proposisjoner som Stortinget skal behandle.
Gjennomføre tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen, blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver.

- Helsedirektoratet og helsetjenesten er sikret budsjettrammer til å øke utgiftene til å kjøpe inn legemidler, sa helseminister Bent Hoie på en presserbrief fredag ettermiddag. 

- Ingen må vente med å gjennomføre tiltak på grunn av økonomiske bekymringer, insisterte han. 

Regjeringen tar også høyde for at det kan bli nødvendig med innsats fra helsepersonell som har gått av med pensjon.

- Vi foreslår at inntekten fra dette arbeidet ikke fører til avkorting av pensjonen, uttalte finansministeren, som understreket at dette kun er første fase av tiltak.

- Vi er allerede i gang med å forberede nye tiltak for neste fase, sa Sanner. 

Forslagene skal nå behandles i Stortinget og Sanner håper at behandlingen går raskt.

Powered by Labrador CMS