BESLUTNINGSFORUM: Beslutningsforum godkjente fem nye metoder under mandagens møte. Blant annet det omdiskuterte legemiddelet onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi. Foto:

BESLUTNINGSFORUM: Beslutningsforum godkjente fem nye metoder under mandagens møte. Blant annet det omdiskuterte legemiddelet onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi.

Foto:

Beslutningsforum sier ja til fem nye metoder

Beslutningsforum for Nye metoder vurderte mandag ti nye metoder. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Under mandagens møte vurderte Beslutningsforum ti nye metoder. Av de ti nye metodene fikk fem metoder ja, og fem nei.

Tafamidis (Vyndaqel) var blant de fem som fikk nei og innføres dermed ikke til behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati.

Glenn Osnes, leder for sjeldne sykdommer i Pfizer Norge, påpeker at Tafamidis (Vyndaqel) allerede er tatt i bruk i mange land. 

– Beslutningsforum forventer nå et prisnivå som er lavere enn noe annet land i verden. For oss er det vanskelig å forstå hvordan et av verdens rikeste land kan kreve verdens laveste pris, sier Osnes. 

– Bidrar til å tvinge frem en todeling av helsevesenet

– Vi er dypt skuffet over at Beslutningsforum har avslått å innføre Vyndaqel til behandling av pasienter med den hjertesykdommen ATTR-CM. Dette er pasienter med en alvorlig sykdom som ikke har noen behandlingsalternativer i dag. Forhandlingene om pris har gått over lang tid og vi har strukket oss langt for å kunne tilby en god pris på legemiddelet, sier Osnes. 

Han peker på at en av utfordringene i denne saken er at behandlingen er for en sjelden sykdom, og at det er usikkerhet omkring størrelsen på pasientgruppen.

– Vår løsning har vært å foreslå en progressiv rabattmodell, en modell som vil innebære at vi og sykehusene i større grad vil dele på økonomisk risiko. Til tross for fagre ord om at det norske innkjøpssystemet skal bli bedre til å vurdere nye og innovative innkjøpsavtaler, opplever vi i denne saken at det fortsatt er kun en flat prosentrabatt som er målet. Og da også helst en rabatt som skal være betydelig større enn i andre land.

Osnes forteller at de nå er i dialog med private sykehus for å tilby behandlingen til pasienter, som da må betalte selv. 

– Vyndaqel blir tilgjengelig på et privat sykehus med en betydelig rabatt. Det er bred enighet om at Norge bør ha et sterkt offentlig helsevesen hvor viktig behandling er tilgjengelig gratis for norske pasienter. Men forhandlingsprosesser som dette bidrar derimot til å tvinge frem en todeling av helsevesenet hvor behandlingen dessverre kun blir tilgjengelig for de som har god økonomi.

Disse metodene fikk ja:

 • Pertuzumab/trastuzumab (Phesgo) til kombinasjonsbehandling i faste doser
  innføres til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft.
 • Enzalutamid (Xtandi) innføres til behandling av høyrisiko kastrasjons-resistent
  ikke-metastatisk prostatakreft.
 • Berotralstat (Orladeyo) innføres til forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre, med tilbakevendende alvorlige anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller ikke beskyttes tilstrekkelig med annen forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.
 • Certolizumab pegol (Cimzia) innføres til behandling av moderat til alvorlig
  plakkpsoriasis som har behov for systemisk behandling.
 • Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) innføres til behandling av spinal
  muskelatrofi.

Disse metodene fikk nei:

 • Cerliponase alfa (Brineura) innføres ikke til behandling av nevronal ceroid
  lipofuscinose type 2 (CLN2)-sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1
  (TPP1)-mangel.
 • Lanaledumab (Takhzyro) innføres ikke til behandling av hereditært angioødem.
 • Esketamin (Spravato) innføres ikke til bruk ved behandlingsresistent depresjon.
 • Pegvaliase (Palynziq) innføres ikke til behandling av fenylketonuri (Føllings
  sykdom).
 • Tafamidis (Vyndaqel) innføres ikke til behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati.
Powered by Labrador CMS