Psykologer og fysioterapeuter må stenge

Flere virksomheter er vedtatt stengt fra mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Arkivfoto-


Etter hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer har Helsedirektoratet vedtatt å stenge følgende virksomheter, som drives privat, og utenfor spesialisthelsetjenesten:

To meters avstand
Fysioterapeuter, også manuellterapeut, kiropraktorer, psykologer, fotterapeuter, logopeder.

Også andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

I tillegg må virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og behandling stenge.

Dette gjelder ikke Distriktspsykiatriske senter (DPS), de ligger under spesialisthelsetjenesten.

–  Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Powered by Labrador CMS