EFFEKTIV: – Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen, sier Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Siri Øverland Eriksen

FHI: mRNA-vaksiner kan trygt kombineres

En kombinasjon av de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna gir like god beskyttelse og medfører ikke større risiko, enn to doser av samme vaksine.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding. 

Flere nordmenn får tilbud om vaksinen fra Moderna som 2.dose, til tross for at de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer i første runde.

Bakgrunnen for det er antallet vaksinedoser som er tilgjengelige, hvor Norge mottar flere vaksinedoser av Moderna og færre av BioNTech/Pfizer enn først antatt.

– Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine, sier smitteverndirektør og assisterende direktør Geir Bukholm i FHI

Bukholm anbefaler alle å takke ja til den vaksinen de får tilbudt.  

– Dette bygger vi på flere typer av vaksinefaglige vurderinger, samt erfaringer fra de landene dette praktiseres i.

Anbefales av det europeiske smittevernbyrået
FHI skriver at vaksinedose nummer to forsterker beskyttelsen som oppstod etter første dose, uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som settes. Kroppen lærer seg å kjenne igjen spike-proteinet etter den første dosen med en av mRNA-vaksinene.

Begge vaksinene bygger på lik teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset, spike-proteinet.
Flere land kombinerer
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler å kombinere ulike koronavaksiner når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Canada og Storbritannia er blant landene som praktiserer dette.

Resultatene fra studier som tester kombinasjon av mRNA-vaksiner er ifølge FHI ikke klare enda, men viser til at studier av kombinasjon av virusvektorvaksine (som AstraZeneca-vaksinen) og mRNA-vaksine, har gitt gode resultater.

– Det er stor sannsynlighet for at det samme vil gjelde for kombinasjon av mRNA-vaksinene, og vi har ingen kunnskap som skulle tilsi at det er noen problemer med en slik kombinasjon, sier Bukholm.

Powered by Labrador CMS