STILLE KRAV: Det må stilles klare og tydelige krav om at bruk av kommersielle bemanningsbyråer må ned, og bruken av faste og hele stillinger må opp i helsevesenet, mener SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein. 

Foto: Johan Granerud

50 millioner til psykisk helse : – Fordelt per kommune er det forsvinnende lite

– Kombinasjonen av en høyreregjering som har kuttet i døgnplasser, svak kommuneøkonomi over mange år og en spesiell tøff tid gjennom koronaen har gjort at behovet for et bedre tilbud i kommunene er stort, sier helsepolitisk talsperson i SV. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Regjeringen vil sette av 50 millioner kroner ekstra til psykisk helse. Ti millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team. 

– Kommunene får ikke det løftet de trenger for å gjøre noe med de store utfordringene vi nå ser i psykisk helse, sier helsepolitisk talsperson Marian Hussein (SV). 

– Må stilles klare og tydelige krav
– Vi ønsker selvsagt velkommen de 50 millionene som er satt av til psykisk helse og rus i kommunene, men fordelt per kommune er det forsvinnende lite, sier Hussein. 

Hun påpeker at det er behov for en langsiktig opptrappingsplan. 

– Kombinasjonen av en høyreregjering som har kuttet i døgnplasser, svak kommuneøkonomi over mange år og en spesiell tøff tid gjennom koronaen har gjort at behovet for et bedre tilbud i kommunene er stort.

Hussein etterlyser tiltak for den offentlige tannhelsetjenesten. 

– De gir jo ikke en krone til tannhelse. I Hurdalserklæringen sier de at de ønsker et tannhelsevesen som ikke er dyrere enn resten av helsevesenet, men de har i dette budsjettet ikke gjort noe for å innfri sine egne løfter. Vi trenger umiddelbare tiltak for de som har akutte problemer, vi trenger å bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten og vi trenger å starte det langsiktige arbeidet for å få gjennom en reform. Regjeringen har ikke gjort noe av det, til tross for klare og fagre løfter.

Faste stillinger 
Hun peker også på et behov for ressurser for å øke grunnbemanningen. 

– Det er en stor utfordring i dag at til tross for at helse og omsorg i all hovedsak er offentlige stillinger, er dette en sektor det er svært vanskelig å få både hele og faste stillinger. Når helseforetakene måles på helt andre ting enn stillingsbrøk er det heller ikke rart den praksisen fortsetter.

Det må stilles klare og tydelige krav om at bruk av kommersielle bemanningsbyråer må ned, og bruken av faste og hele stillinger må opp i helsevesenet, mener Hussein. 

– Dette er en tam tilleggsproposisjon, og vi ser for lite grep for å løse bemanningskrisa, særlig for sykepleiere og hjelpepleiere. Under valgkampen og i regjeringsplattformen er det lovet kraftige løft, men likevel omtales ikke grunnbemanning, hele og faste stillinger i helse i det hele tatt i regjeringas framlegg.

Powered by Labrador CMS