ERSTATNING: Det ble utbetalt en drøy milliard kroner i erstatninger i 2021. Erstatningen dekker først og fremst det økonomiske tapet som skyldes pasientskaden, for eksempel inntektstap og utgifter til legebehandling, medisiner og transport.  Foto: NPE

ERSTATNING: Det ble utbetalt en drøy milliard kroner i erstatninger i 2021. Erstatningen dekker først og fremst det økonomiske tapet som skyldes pasientskaden, for eksempel inntektstap og utgifter til legebehandling, medisiner og transport. 

Foto: NPE

15 prosent økning i søknader om erstatning i 2021

Den største andelen av søknader til NPE omhandler feilbehandling i muskel og skjelett, deretter behandling og diagnostisering av kreft og psykiske lidelser. 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. 

NPE mottok 6550 nye søknader om erstatning i 2021, mot 5696 i 2020. I underkant av 1500 søknader omhandlet ortopedi, blant annet behandling av brudd, innsetting av proteser og ryggoperasjoner.

Covid-19 og vaksiner
Etter saker knyttet til ortopedisk behandling, var det flest søknader om erstatning etter behandling og diagnostisering av svulster/kreft og psykiske lidelser, i tillegg til tannskader.

Men selve økningen på 15 prosent i mottatte saker skyldes i stor grad søknader om erstatning etter covid-19 og vaksinasjon, som til sammen utgjør 674 saker.

De som får erstatning får det på grunn av pasientskader som skyldes feilbehandling. Årsakene kan være forskjellige, men i mange av sakene ser vi at det er brukt feil behandlingsteknikk eller metode, at det har vært mangelfull utredning eller stilt feil diagnose, eller man har ikke fulgt opp med riktig behandling, uttaler direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding. 

Han sier videre at i en del saker ser de også at det ikke var godt nok medisinsk grunnlag for behandlingen og at noen saker gjelder feil medisinering. 

Saksbehandlingstiden gikk i snitt ned med 12 prosent og for sakene som fikk medhold og utbetalt erstatning gikk ventetiden ned med 23 prosent, sammenlignet med året før. 

– På tross av det store antallet saker har vi klart å få ned saksbehandlingstiden såpass mye. Vi vet at tidsbruken er viktig for alle som venter på svar. Samtidig er vi opptatt av å sikre god kvalitet i både den juridiske og medisinske utredningen. Gjennom å redusere saksbehandlingstiden såpass mye har vi levert bedre tjenester til brukerne, noe jeg er fornøyd med, uttaler Jørstad.

Tall fra NPE for 2021: 

  • Mottatte saker: 6550
  • Utbetalt beløp: 1 000 060 000
  • Medhold: 1711
  • Avslag: 3433
Powered by Labrador CMS