VOKSNE: Vaksiner er beviselig et av de beste midlene i arbeidet med å bedre og beskytte folkehelsen. Dette virkemiddelet må nå tas i bruk bredere og mer systematisk også i den voksne befolkningen, skriver Naeem Zahid. Illustrasjonsfoto: NTB

Vi må ha et vaksinasjonsprogram for voksne

Vaksinasjonskampanjen mot korona har aktualisert behovet for et tilsvarende program for voksne.

Publisert Sist oppdatert
Naeem Zahid
Naeem Zahid er assosiert partner i GK Healthhub, en del av Geelmuyden Kieses virksomhet innen medisin- og helseteknologifeltet.

I OVER 70 ÅR har vi hatt et nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. Vi har oppnådd svært god oppslutning om barnevaksinasjoner, og programmet har vært et viktig redskap i bekjempelsen av infeksjonssykdommer. Dagens program, som inkluderer vaksiner mot tolv sykdommer, kan kun beskrives som en suksess.

Vaksinasjonskampanjen mot korona har aktualisert behovet for et tilsvarende program for voksne. Folkehelseinstituttet anbefalte allerede i 2018 et slikt program, men regjeringen har dessverre ikke klart å vise samme entusiasme. I folkehelsemeldingen som kom i år, skriver regjeringen at den skal jobbe videre med etableringen av et voksenprogram. Dette programmet skal bygge videre på influensavaksineringen, og også koronavaksinen kan eventuelt videreføres gjennom det foreslåtte programmet. Dette er åpenbart for svakt.

Vaksiner er beviselig et av de beste midlene i arbeidet med å bedre og beskytte folkehelsen. Dette virkemiddelet må nå tas i bruk bredere og mer systematisk også i den voksne befolkningen.

OPPFRISKNING. Vaksinering mot influensa er godt innarbeidet, de siste årenes kampanjer for koronavaksine har også vist vilje hos befolkningen til å la seg vaksinere. I tillegg til disse to vaksinene har voksne behov for oppfriskning av vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet. Oppfriskningsdoser reduserer sykdomsrisikoen hos voksne og reduserer smittetrykket mot barn som ikke har rukket å bli vaksinert eller som ikke kan vaksineres på grunn av allergier og lignende. Det bedrer altså flokkimmuniteten.

Oppfriskningsdoser reduserer sykdomsrisikoen hos voksne og reduserer smittetrykket mot barn som ikke har rukket å bli vaksinert

Hvilke vaksiner skal så inkluderes i programmet? Skal oppfriskningsdoser fra barnevaksinasjonsprogrammet tas med? Skal typiske reisevaksiner inkluderes, altså vaksiner mot sykdommer man kan møte på i utlandet, men som ikke er veldig vanlige i Norge? Vaksinasjon mot sykdommer som vi kun ser sporadiske utbrudd av? Hvilke vaksiner som inkluderes i programmet, er naturligvis et spørsmål om samfunnsøkonomiske vurderinger. Terskelen for å inkludere vaksiner bør uansett være lav. Ulempene, bortsett fra den økonomiske kostnaden, er heldigvis ofte små med vaksiner; alvorlige bivirkninger er svært sjeldne. Dette gjelder også dagens koronavaksiner. Et bredt program med mange vaksiner for en stor andel av befolkningen vil uansett kunne bidra til gode innkjøpsbetingelser med lave priser.

GRATIS. Det er mange som vil ha del av vaksinekaka, særlig når det gjelder dette selve stikkingen. Både apotekene og private aktører ønsker naturligvis å bidra til dette arbeidet. Selv bor jeg i Bydel Nordre Aker, hvor det lokale senteret for koronavaksinering besørget hele byen på en utmerket måte. Arbeidet som er utført av kommuner rundt om i landet i forbindelse med vaksineringen mot korona, har vært en svært god søknad om å fortsette å ha dette ansvaret; fragmentering og fordeling av ansvaret vil være uhensiktsmessig. Uansett hvor vaksinen administreres, må vaksineringen være gratis for befolkningen.

Sytti år etter innføringen av barnevaksinasjonsprogrammet er tiden overmoden for et program for voksne. Det er bygget ut betydelig vaksinasjonskapasitet i landet, og de fleste er positive til vaksiner generelt. Vi må ikke la denne muligheten gå fra oss.

Innleggsforfatteren har tidligere hatt oppdrag for vaksineprodusenten Pfizer, og er i dag ansatt i Geelmuyden Kieses virksomhet innen medisin- og helseteknologifeltet. Utover dette er det ikke oppgitt noen bindinger. 

Powered by Labrador CMS