LEDERSPENN: – Skal du være en god leder, kan du ikke ha for mange medarbeidere som skal følges opp. Medianen er 93 ansatte per leder i kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge. Hva slags leder blir du da? spør Olga Espegren, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Agder (vest).

Du skal følge opp hundre ansatte. Hva slags leder er du da?

Ledere på sykehjem eller i hjemmetjenesten kan ha ansvar for over hundre ansatte, og drukner i administrative oppgaver. Skal ansatte bli sett og være med på utviklingsarbeid, må ledere få ansvar for færre medarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

Mindre lederspenn vil styrke muligheten for å få til endringer og utvikling mot mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Lederspenn er antall personer man har økonomi-, fag- og personalansvar for.

Drukner i administrasjon

I mange bedrifter i næringslivet har ledere ofte ansvar for maksimalt 10-20 medarbeidere. Er det 21 ansatte i en avdeling, deles avdelingen gjerne på to ledere. Det er en nokså annen hverdag enn den vi kjenner fra kommunehelsetjenesten.

Jeg treffer mange ledere gjennom jobben min som leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder (vest). Svært mange brenner for fag og utviklingsarbeid. Men de opplever å nesten drukne i administrative oppgaver, til tross for drømmen om mestringsorientert ledelse som sikrer forsvarlige og gode tjenester til innbyggerne de er til for.

Ansatte må ses

Mange kommuner i Norge har bestemt at ledelsesteorien de skal styre etter heter mestringsorientert ledelse. Det vil si en lederatferd som legger vekt på indre motivasjon, læring og utvikling ut fra medarbeiderens forutsetninger. Da må hvert enkelt ansatt ses.

Jeg har tro på mestringsorientert ledelse, men det er svært vanskelig når det blir mer enn 20-30 ansatte. Med over hundre ansatte er sjansen nær null, hvis man i tillegg skal utføre administrative oppgaver.

Vil drive fag og utvikling

På USHTs konferanse for ledere høsten 2022, spurte vi ledere i kommuner i Agder om hva som skal til for at de er i lederjobben sin om fem år. Svaret som scoret høyest, var å ha tid til fag- og utviklingsarbeid på arbeidsplassen deres. Dette var like viktig for at de ble i jobben, som det å få tak i nok folk.

Utviklingen er kritisk, fordi presset på ledere i kommunehelsetjenesten øker. Antallet som skal ledes vokser. Det er et stort sykefravær i bransjen. Noen steder over 25 prosent. Dermed er det også større behov for å skaffe og lære opp vikarer.

En av mine ansatte, som har tidligere jobbet elleve år i samme bofellesskap, har hatt elleve ulike ledere på disse årene. Det var ikke alle ledere vedkommende traff en gang, til tross for 70 prosent stilling. Dersom man jobber mye kveld og helg er det å treffe nærmeste leder ikke en selvfølgelighet i løpet av året. Denne lederutskiftningen førte også til at det kun var tilbud om medarbeidersamtale én gang på alle disse årene.

Medianen er 93 ansatte

I fjor la Helsepersonellkommisjonen frem utredningen «Tid forhandling». Den beskriver at medianen i lederspenn er 93 ansatte per leder i kommunale helse- og omsorgstjenester i sykehjem og 59 i hjemmetjenesten i Norge. Ansatte i disse tjenestene går i tredelt turnus, syv dager i uken. Det hører ikke til sjeldenheten at deres leder kun treffer de ved ansettelse og eventuelt medarbeidersamtale. Hvis lederen rekker å prioritere dette.

Det er lite forskning på dette område, men forskere som har sett på registerdata i Norge på oppdrag fra KS, finner ikke så stor signifikant sammenheng mellom lederspenn og sykefravær. Så mange ledere i kommunehelsetjenesten lykkes med lederoppgaven på tross av ansvar for mange ansatte. Eller lykkes vi?

Ledere vil gjerne fortelle

Utfordringen min går til politikere, toppledelse og beslutningstakere: Sjekk ut med avdelingsledere på sykehjem, i hjemmetjenester og bofellesskap i din kommune: Hva er lederspennet der? Spør lederne der om de har tid til å lede og å se sine ansatte og være pådrivere for endring.

Jeg tror mange ledere ville sette pris på å bli spurt og lyttet til.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS