Forsker på frisklivshjelp

DIABETESFORUM: En ny studie skal finne ut om frisklivssentral kan bidra til å forebygge type 2-diabetes hos risikogrupper.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Doktorgradsstipendiat Ingrid Sørdal Følling ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og ved NTNU holder på med en studie blant personer med overvekt og høy risiko for å utvikle type 2-diabetes.
Deltakerne følger et opplegg ved frisklivssentral. På Diabetesforum i Oslo onsdag la Følling frem prelimenære funn fra den kvalitative delen av studien med 23 personer i alderen 18-70 år, hvorav 16 kvinner og syv menn.
– Vi ser et mer kompleks sykdomsbilde og mer sammensatte utfordringer enn det vi hadde forventet på forhånd, sa Ingrid Følling i sitt innlegg. Hun har tidligere jobbet ved Senter for sykelig overvekt St. Olavs.
Følling fortalte at skam var noe av det første som kom frem i samtalene med deltakerne. Mange ønsket oppmuntring og bekreftelse fra helsepersonell, å bli sett.
Én av to sykmeldt
Over halvparten av de 23 var sykmeldt. Muskel- og skjelettlidelser var vanligste årsak, mens noen var sykmeldt på grunn av depresjon.
Syv av de 23 i studien var henvist til frisklivssentralen av fastlegen, resten hadde tatt kontakt selv eller via NAV.
– De som hadde tatt kontakt selv, var aller mest motivert for livsstilsendring, sa Følling.
Oppfordrer fastleger å henvise
Likevel påpekte forskeren viktigheten av at fastleger henviser til frisklivssentraler, noe som også kom frem i samtaler med deltakerne.
En av de som hørte innlegget på Diabetesforum er fastlege Bent Røisland i Sagene bydel i Oslo. Også han oppfordret kolleger til å henvise flere pasienter.
– Jeg har henvist noen pasienter til frisklivssentral, men ikke mange nok. Jeg tror det er lurt å bli påminnet at dette tilbudet finnes, sier Røisland til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS